Veiligheid voor burgers

Veiligheid is topprioriteit voor Elia. We zorgen voor de veiligheid van iedereen, ook van burgers.

Wonen in de buurt van een hoogspanningsverbinding

Elektrische en magnetische velden zijn dagelijks om ons heen. Sommige van deze velden zijn van natuurlijke oorsprong zoals zonlicht, andere worden veroorzaakt door menselijke activiteiten zoals televisie en radio. We nemen deze velden niet direct waar.

Soms is een elektrisch veld waarneembaar. Effecten van magnetische velden kunnen we tegenwoordig niet meer waarnemen. Vragen over gezondheidseffecten gaan voornamelijk over wisselende magneetvelden.

Elia zet volledig in op transparantie en voert, op verzoek van omwonenden, gratis metingen uit van elektrische en magnetische velden. 

Wat is het verschil tussen een elektrisch en een magnetisch veld?

Kort gezegd ontstaat een elektrisch veld rond stilstaande lading en een magnetisch veld rond bewegende lading.

Een elektrisch veld ontstaat door de krachten die elektrische ladingen op elkaar uitoefenen. Het is aanwezig van zodra elektrisch geladen voorwerpen bij elkaar in de buurt komen. Elektrische uitwisselingen komen overal in de natuur voor. Thuis ontstaat een elektrisch veld wanneer u de stekker van een lamp in een stopcontact steekt. De stroomkabel raakt geladen en komt onder spanning te staan tot de schakelaar. Doet u de lamp aan, dan ontstaat een magnetisch veld.

Een magnetisch veld ontstaat door bewegende elektrische ladingen. Bijvoorbeeld bij een stroomkabel waardoor een elektrische stroom loopt. De krachten van een magnetisch veld hebben een bepaalde sterkte en richting die constant of wisselend kunnen zijn. Elektrische apparaten en stroomkabels zorgen voor een wisselend magnetisch veld omdat het elektriciteitsnet gebruik maakt van wisselspanning. De spanning verandert 50 keer per seconde van + naar - en omgekeerd.

Hoe nemen we elektrische velden waar?

Het elektrische veld is in sommige gevallen waarneembaar vlakbij of onder een hoogspanningslijn:

  • oppervlakkige kriebeling van de huid;
  • tintelingen bij het aanraken van een metalen voorwerp;
  • een lichte schok bij het aanraken van een metalen voorwerp;
  • een knetterend geluid, hoorbaar bij vochtig weer.

Hoe nemen we magnetische velden waar?

Tegenwoordig zijn er eigenlijk geen situaties meer waarbij we effecten kunnen waarnemen, veroorzaakt door magnetische velden. Ter illustratie twee voorbeelden uit het verleden:

  • hartstimulatoren (of pacemakers) van het oudere type;
  • oudere computerschermen met elektronenstraalbuizen (CRT).

Wat is het effect op de gezondheid?

Binnen de Europese Unie zijn blootstellingslimieten bepaald voor magnetische velden.

Op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, blijft het magnetische veld ruim onder de blootstellingslimiet van 100 microtesla. Denk aan magnetische velden van hoogspanningslijnen, ondergrondse kabels en transformatorhuisjes. 

Als de blootstelling onder de blootstellingslimieten blijft, kunt u ervan uitgaan dat u voldoende beschermd bent tegen de nu bekende gezondheidsrisico’s.


Meer dan dertig jaar onderzoek heeft geen formeel bewijs kunnen leveren dat blootstelling aan elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten een gezondheidsrisico inhoudt. Het onderzoek heeft het echter ook niet kunnen uitsluiten, wat de ongerustheid en verwarring bij het publiek versterkt. Daarom gaat het onderzoek naar de invloed van magnetische velden op de gezondheid onverminderd door.

Wat doet Elia?

Elia draagt al jarenlang actief bij aan de vooruitgang van de wetenschappelijke kennis. We ondersteunen verschillende onafhankelijke onderzoekscentra en universiteiten die deel uitmaken van de Belgian BioElectroMagnetics Group (BBEMG).

Elia ondersteunt onderzoek naar elektrische en magnetische velden financieel en daarbij hebben we geen invloed of inspraak op hetgeen gepubliceerd wordt.

Ook doen we geregeld een beroep op de BBEMG om de wetenschappelijke waarde en draagwijdte van publicaties toe te lichten en te verduidelijken.
 
Elia heeft ook een onderzoeksakkoord gesloten met het Electric Power Research Institute (EPRI). Dit akkoord zorgt ervoor dat Elia toegang heeft tot internationale onderzoeksresultaten in dit domein.
 
Wij zetten volledig in op transparantie, nemen actief deel aan onderzoek en dragen bij aan het informeren van de bevolking rond dit thema. Ook voeren wij, op verzoek van omwonenden, gratis metingen uit van elektrische en magnetische velden.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.