Aankoopdeontologie

Elia heeft strenge regels opgesteld om de vertrouwelijkheid te beschermen, de transparantie te bevorderen en discriminatie en belangenconflicten te vermijden.

Iedereen die bij het aankoopproces betrokken is, moet zich houden aan de deontologie van Elia betreffende aankopen en alle regels die daaruit voortvloeien. Als deze deontologische regels niet worden nageleefd, kan dat ernstige en onmiddellijke gevolgen hebben, zowel voor de leverancier als voor de interne medewerker.

Onze deontologie op het vlak van aankopen steunt op de volgende pijlers:

 

Vertrouwelijkheid

Onze medewerkers behandelen vertrouwelijke informatie van de Elia groep, van zijn klanten en van zijn leveranciers met de nodige zorg.

Elia besteedt veel aandacht aan de vertrouwelijkheid van de informatie waarvan het als netbeheerder kennis heeft. De wetgeving terzake legt immers een strenge vertrouwelijkheidsplicht op aan de beheerders van het elektriciteitsnet. Zo moeten de leveranciers die toegang hebben tot klantengegevens van Elia een vertrouwelijkheidsattest (in het Engels) ondertekenen.

 

Niet-discriminerende behandeling van leveranciers

Elia past hierbij de volgende principes toe:

  • het analyseren van de kandidaturen en offertes op basis van objectieve en vooraf bepaalde technische en commerciële criteria;
  • het respecteren van de wetgeving, vooral wat de concurrentie bij openbare aanbestedingen van werken, leveringen en diensten voor ondernemingen uit de energiesector betreft;
  • het toekennen van de opdracht aan de leverancier die het best tegemoetkomt aan de vastgelegde criteria.

 

Transparantie

Naast het respecteren van het vertrouwelijkheidsprincipe werkt onze aankoopdienst op volledig transparante wijze tegenover zijn hiërarchie en interne klanten.

De aankoopdienst voert bovendien een open en transparant informatiebeleid tegenover alle leveranciers.

 

Vermijden van belangenconflicten

Elk risico op beïnvloeding of een discriminerende behandeling moet worden vermeden. Daarom vermijdt iedereen die betrokken is in het aankoopproces niet-ethisch gedrag of niet-ethische activiteiten tegenover leveranciers of elk gedrag dat die indruk kan geven.

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies