Customer Hub

De Customer Hub is het webportaal waarmee Elia informatie uitwisselt met klanten. Hoe werkt het in de praktijk?

Voor wie?

De Customer Hub is toegankelijk voor de directe klanten, voor de distributienetbeheerders, netbeheerders en alle partijen die betrokken zijn bij het vernieuwen van een toegangscontract, meer bepaald bijlagen 2 en 3.

Toegang tot Customer Hub

Contract Viewer

De Contract Viewer functionaliteit voorziet een lijst met alle aansluitings-, toegangs- en BRP contracten van uw onderneming. Het geeft ook toegang tot de samenwerkingsovereenkomsten (DNB) van uw onderneming.
Voor elk contract en de bijhorende bijlagen is een PDF-kopie beschikbaar. U ontvangt een overzicht met de contactpersonen en hun contractuele rol, de facturerende onderneming als ook uw facturatieadres.

De tool toont de lijst met toegangspunten of interconnectiepunten van uw onderneming met hun vervaldatum. Het is ook mogelijk om de bijlagen 2 en 3 die gelinkt zijn aan het toegangscontract van uw toegangspunten elektronisch te vernieuwen.

Invoice Viewer

De Invoice Viewer geeft toegang tot facturen en bijhorende documenten voor uw onderneming. Via deze module kan u uw facturen en factuurbijlagen raadplegen en downloaden voor toegang, onbalans en netaansluiting (directe klanten en DNB), maar eveneens voor oriëntatiestudies, detailstudies en de realisatie van nieuwe of gewijzigde netaansluitingen voor uw onderneming.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.