PROOF : Predictions of Renewables Optimized for Offshore using Forecasting

Dit project wordt gesubsidieerd door het Energietransitiefonds (FOD Economie).

Beschrijving & doelstellingen

Het PROOF-project beoogt de optimalisering van de offshore onderhoudsplanning waarvoor er snijdingen op het net moeten plaatsvinden, teneinde: 

Dit project heeft tot doel een gezamenlijke methodologie uit te werken voor de planning van flexibele en niet-flexibele onderhoudsinterventies. Deze methodologie maakt gebruik van een algoritme gebaseerd op weerinformatie om de onderhoudsplanning in functie van uiteenlopende beperkingen, zoals de exploitatiebeperkingen van het net en de toegankelijkheid van het platform, te optimaliseren.

PROOF wil een effectieve aanpak ontwikkelen voor de onderhoudsplanning van offshore hoogspanningsstations die rekening houdt met de belangen van de stakeholders en tegelijk meerdere variabele factoren beoordeelt, zoals weergerelateerde variabelen en de omstandigheden wat de toegankelijkheid van de installaties betreft. Het concrete doel van onze aanpak is de planning aanzienlijk te verbeteren door:  

  1. Het coördineren van de criteria van de stakeholders bij de onderhoudsplanning van offshore installaties;  
  2. Het efficiënt voorspellen van de relevante onzekere variabelen (bijv. weersevolutie) die een kritieke rol spelen met betrekking tot de regelgevende, economische, technische en veiligheidsfactoren. 

In het bijzonder het op elkaar afstemmen van de criteria van de stakeholders om zo tot een holistische onderhoudsplanning te komen, zorgt niet enkel voor lagere impliciete onderhoudskosten, maar ook voor de vlotte werking van de elektriciteitsnetten tijdens onderhoudsactiviteiten. 
Daarenboven plannen we de publicatie van een wetenschappelijke paper om deze kennis te delen met de gemeenschap.


Consortium & stakeholders

Het consortium bestaat uit 3 partners: 

  • Elia: leider van het consortium en business owner
  • N-Side: leider van ontwikkeling & industrialisering
  • UMons: leider van onderzoek & innovatie

Naast de consortiumpartners zullen ook de 4 Belgische offshore windparken een rol spelen in het project: zij fungeren als adviserende leden die de nodige input bezorgen en de projectresultaten toetsen.


Kalender

Dit zijn de voornaamste data en projectdeliverables: 


Financiering

Dit project wordt gesubsidieerd door het Energietransitiefonds (FOD Economie).


Contact

Giovanni Ninite
Maxime Hanot
François Vallée
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.