Day ahead referentieprijs van de Belgische biedzone

De day-aheadprijs die in aanmerking wordt genomen met betrekking tot de Belgische biedzone (“Bidding Zone”) is de prijs van de eenvormige day-aheadkoppeling (single day-ahead coupling price - “Belgian SDAC Price”), berekend wordt door de marktkoppelingsbeheersfunctie: (Market Coupling Operator (“MCO”)-function), die door alle benoemde elektriciteitsmarktbeheerder (Nominated Electricity Market Operator - “NEMOs”) gezamenlijk wordt uitgevoerd. Deze prijs wordt officieel gepubliceerd op het transparantieplatform van ENTSO-E en op de websites van de verschillende Belgische NEMOs;

Naast deze Belgische SDAC-prijs, en overeenkomstig het ‘Belgian MNA” (“Multiple NEMO Arrangement for the Belgian bidding zone”), berekent Elia ook de day-ahead referentieprijs voor de Belgische Biedzone (“Belgian Reference Price”). De Belgian Reference Price wordt berekend door Elia als het volumegewogen gemiddelde prijs van de prijzen van de Belgische NEMO, zoals bepaald in het Belgian MNA.

De waarden van deze Belgian Reference Price wordt elke dag door Elia gepubliceerd in onderstaande tabel. Deze worden louter ter informatie bekendgemaakt en zijn juridisch gezien niet bindend behalve in de volgende omstandigheden:

- wanneer de Belgian SDAC Price niet werd berekend door de MCO function die door alle NEMOs, en/of gezamenlijk werd uitgevoerd.

- wanneer een Belgian SDAC Price werd berekend door de MCO function die door alle NEMOs gezamenlijk werd uitgevoerd, maar dat één of meerdere Belgische NEMO(s) niet heeft deelgenomen aan de vorming van de Belgian SDAC Price.

De Belgian Reference Price zal uitsluitend gebruikt worden in de gevallen waarbij deze omstandigheden van toepassing zijn, en mag in beperkte mate gebruikt worden in volgende gevallen:

- In de gevallen waarin er geen Belgian SDAC Price is berekend:

  • om de vergoedingen van langetermijncapaciteit te berekenen (FTRs en PTRs);
  • om de compensaties te berekenen in geval van curtailment van de capaciteit die werd toegekend via een expliciete toewijziging;
  • om de verplichtingen te vervullen inzake rapportering en informatie vereist overeenkomstig de verordening inzake transparantie (EU) No 543/2013;
  • om de verplichtingen te vervullen verbonden aan de prijsvorming en de facturering van balancingproducten of reserveproducten van de Belgische zone.

- In het geval dat er een Belgian SDAC Price is, maar dat één of meerdere NEMOs niet deelnemen aan de vorming van deze Belgian SDAC Price:

  • om de verplichtingen te vervullen verbonden aan de prijsvorming of facturering van balancingproducten of reserveproducten van de Belgische zone.

Voor de berekening van de referentieprijs gebruikte gegevensbron: EPEX Spot SE en European Market Coupling Operator AS.

Disclaimer

Derdenpartijen hebben mogelijk intellectuele eigendomsrechten op de data die kunnen worden geraadpleegd op deze pagina. De gebruikers van deze pagina mogen in geen geval zonder de uitdrukkelijke en voorgaandelijke schriftelijke toestemming van de houder(s) van de intellectuele eigendom of van een aanverwant recht, via om het even welk middel of op enigerlei wijze, het geheel of een deel van de gegevens weergegeven op deze webpagina kopiëren, downloaden, reproduceren, extraheren, wijzigen, decompileren, inkorten, doorgeven, publiceren, aanpassen, uitdelen, verspreiden, onderwerpen aan een licentie of een sublicentie, verkopen, voor commerciële doeleinden gebruiken (onder meer voor indexeringsdoeleinden), of gebruiken om verhandelbare financiële producten te creëren die genoteerd worden op om het even welke beurs of index (in extenso om het even welke weergave van de waarde of de volatiliteit van een markt of een marktsector die op geregelde en gestandaardiseerde wijze wordt berekend, om de bewegingen van de onderliggende samenstellende elementen te weerspiegelen) die als onderliggende referentieprijs van verhandelbare financiële producten wordt gebruikt, en ook niet op om het even welke andere Index zoals bepaald in de Benchmark VERORDENING EU 2016/1011.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.