Duurzaamheid bij Elia

Duurzaamheid is van nature ingebed in onze activiteiten. Als elektriciteitsbedrijf dat twee netbeheerders omvat, bouwen we het elektriciteitsnet uit om grote volumes aan hernieuwbare energie te integreren. Zo dragen we bij aan het decarboniseren en elektrificeren van onze samenleving. Ons ActNow-programma gaat nog een stap verder en integreert duurzaamheid expliciet in onze strategie en onze bedrijfsactiviteiten.


Ontdek onze ActNow objectieven

Het ActNow programma is gelanceerd  in 2021. Het stelt langetermijndoelen voorop die gebaseerd zijn op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. ActNow bestaat uit vijf dimensies.background-shape

Interview met Catherine Vandenborre, Chief Financial Officer (CFO) van Elia Group. 

 • Welke impact heeft ActNow op de werkvloer, een jaar na de invoering? 
  Catherine Vandenborre: Het verduurzamen van onze activiteiten is een integraal onderdeel van ons besluitvormingsproces geworden. Dat zorgt nu al voor vele concrete acties. Onze medewerkers zijn enthousiast om ze uit te voeren en de resultaten op de voet te volgen. Om onze hoogspanningsstations duurzamer te maken, hebben we bijvoorbeeld nieuwe bouwnormen ingevoerd. Daken zullen worden uitgerust met zonnepanelen die via slimme temperatuurregeling de verwarming en koeling voorzien. Samen met andere Europese netbeheerders oefenen wij druk uit op onze leveranciers om ook hun processen te verduurzamen. Circulariteit wordt steeds belangrijker. Er is ook veel meer aandacht voor diversiteit. Het is voor een belangrijk criterium geworden bij de aanwerving.
 • De meeste werkpunten van onze ActNow-programma zijn gelinkt aan ‘Klimaatactie’. Welke verdere stappen zullen we op dat vlak nemen? 
  Catherine Vandenborre: Onze bedrijfsstrategie anticipeert op maatschappelijke trends zoals de groei van hernieuwbare energie, decentralisatie, Europese integratie en digitalisering. Daarom zal de Groep zich focussen op drie doelstellingen. Ten eerste moeten we de ontwikkeling van onze netinfrastructuur versnellen. Ten tweede willen we een nieuw marktontwerp en nieuwe oplossingen voor het systeembeheer ontwikkelen om de steeds grotere volumes aan hernieuwbare energie in het systeem te integreren. Ten slotte ondersteunen wij de samenleving en de industrie in hun decarbonisatie en de elektrificatie van hun processen.  
 • De industrie evolueert naar koolstofneutraliteit. Hoe zit er met de CO2-voetafdruk van de Groep zelf?
  Catherine Vandenborre: In dit kader werken we op drie verschillende domeinen: koolstofneutraliteit bereiken in ons systeembeheer, koolstofneutraliteit bereiken in onze eigen activiteiten en toewerken naar een koolstofneutrale waardeketen. Onze grootste CO2-voetafdruk komt van onze netverliezen. Deze zijn een onvermijdelijk gevolg van de transmissie van elektriciteit en hangen af van factoren zoals de afstand waarover elektriciteit moet worden getransporteerd, de stroomsterkte en de spanning. Het is ons doel om de CO2-voetafdruk van onze netverliezen tegen 2030 met 28% te verminderen. 
 • Alle projecten die we besproken hebben gaan over het tegengaan van de klimaatverandering. Maar past Elia Group haar activiteiten ook aan omwille van de klimaatverandering? 
  Catherine Vandenborre: Vorig jaar werd het Waalse Gewest getroffen door de ergste overstromingen die België in decennia heeft meegemaakt. Tijdens de overstromingen werd ook een deel van onze infrastructuur beschadigd. Om ons aan te passen aan dergelijke gebeurtenissen, hebben we een bijkomende doelstelling toegevoegd: onze klimaatbestendigheid vergroten. Als systeembeheerder hebben wij een belangrijke verantwoordelijkheid tegenover de samenleving om de veiligheid van het systeem te garanderen. Daarom willen wij het weerstandsvermogen van onze assets bij extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, hittegolven en stormen vergroten. Als onderdeel van deze doelstelling hebben wij onze klimaatrisicobeoordeling geprofessionaliseerd door de TCFD-normen nauwgezet te volgen.  
 • Elia Group heeft in 2022 besloten een bijkomende SDG-doelstelling aan het ActNow-programma toe te voegen: SDG 14, ‘Life Below Water’. Waarom?  
  Catherine Vandenborre: Aangezien onze sector zo snel evolueert, passen we ook ons ActNow-programma aan in functie van de nieuwe realiteit. Onze zeeën zullen de energiecentrales van de toekomst worden. Dat betekent dat we veel meer offshore infrastructuur zullen bouwen die in wisselwerking staat met jet mariene milieu. We leggen nu meer nadruk op de ontwikkeling van onze projecten om de biodiversiteit in de Noordzee en de Baltische Zee te versterken. Een mooi voorbeeld van ons werk op dit vlak is het Belgische energie-eiland. Bij het ontwerpen en bouwen van het eiland gaan we verder dan alleen het minimaliseren van de impact van onze activiteiten op het mariene ecosysteem. We hebben gekozen voor een aanpak die ‘Nature Inclusive Design’ heet. Samen met een groep natuur- en milieudeskundigen werken wij momenteel aan een eilandontwerp dat zelfs positieve effecten heeft op flora en fauna en de bloei van habitats bevordert. 
 • Zijn onze ESG-ratings verbeterd sinds de invoering van ActNow? 
  Catherine Vandenborre: Wij hebben verschillende ESG-ratings. Ze tonen aan dat ons werk de moeite waard is geweest, want de voorbije jaren zijn ze allemaal verbeterd. Dat is goed nieuws voor Elia Group en voor de hele samenleving. Door ActNow in onze bedrijfsstrategie te integreren, verminderen we onze blootstelling aan risico’s, worden we veerkrachtiger en kunnen we groeien en waarde blijven creëren voor zowel de samenleving als onze aandeelhouders.
 • Welke impact heeft ActNow op de werkvloer, een jaar na de invoering? 
  Catherine Vandenborre: Het verduurzamen van onze activiteiten is een integraal onderdeel van ons besluitvormingsproces geworden. Dat zorgt nu al voor vele concrete acties. Onze medewerkers zijn enthousiast om ze uit te voeren en de resultaten op de voet te volgen. Om onze hoogspanningsstations duurzamer te maken, hebben we bijvoorbeeld nieuwe bouwnormen ingevoerd. Daken zullen worden uitgerust met zonnepanelen die via slimme temperatuurregeling de verwarming en koeling voorzien. Samen met andere Europese netbeheerders oefenen wij druk uit op onze leveranciers om ook hun processen te verduurzamen. Circulariteit wordt steeds belangrijker. Er is ook veel meer aandacht voor diversiteit. Het is voor een belangrijk criterium geworden bij de aanwerving.
 • De meeste werkpunten van onze ActNow-programma zijn gelinkt aan ‘Klimaatactie’. Welke verdere stappen zullen we op dat vlak nemen? 
  Catherine Vandenborre: Onze bedrijfsstrategie anticipeert op maatschappelijke trends zoals de groei van hernieuwbare energie, decentralisatie, Europese integratie en digitalisering. Daarom zal de Groep zich focussen op drie doelstellingen. Ten eerste moeten we de ontwikkeling van onze netinfrastructuur versnellen. Ten tweede willen we een nieuw marktontwerp en nieuwe oplossingen voor het systeembeheer ontwikkelen om de steeds grotere volumes aan hernieuwbare energie in het systeem te integreren. Ten slotte ondersteunen wij de samenleving en de industrie in hun decarbonisatie en de elektrificatie van hun processen.  
 • De industrie evolueert naar koolstofneutraliteit. Hoe zit er met de CO2-voetafdruk van de Groep zelf?
  Catherine Vandenborre: In dit kader werken we op drie verschillende domeinen: koolstofneutraliteit bereiken in ons systeembeheer, koolstofneutraliteit bereiken in onze eigen activiteiten en toewerken naar een koolstofneutrale waardeketen. Onze grootste CO2-voetafdruk komt van onze netverliezen. Deze zijn een onvermijdelijk gevolg van de transmissie van elektriciteit en hangen af van factoren zoals de afstand waarover elektriciteit moet worden getransporteerd, de stroomsterkte en de spanning. Het is ons doel om de CO2-voetafdruk van onze netverliezen tegen 2030 met 28% te verminderen. 
 • Alle projecten die we besproken hebben gaan over het tegengaan van de klimaatverandering. Maar past Elia Group haar activiteiten ook aan omwille van de klimaatverandering? 
  Catherine Vandenborre: Vorig jaar werd het Waalse Gewest getroffen door de ergste overstromingen die België in decennia heeft meegemaakt. Tijdens de overstromingen werd ook een deel van onze infrastructuur beschadigd. Om ons aan te passen aan dergelijke gebeurtenissen, hebben we een bijkomende doelstelling toegevoegd: onze klimaatbestendigheid vergroten. Als systeembeheerder hebben wij een belangrijke verantwoordelijkheid tegenover de samenleving om de veiligheid van het systeem te garanderen. Daarom willen wij het weerstandsvermogen van onze assets bij extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, hittegolven en stormen vergroten. Als onderdeel van deze doelstelling hebben wij onze klimaatrisicobeoordeling geprofessionaliseerd door de TCFD-normen nauwgezet te volgen.  
 • Elia Group heeft in 2022 besloten een bijkomende SDG-doelstelling aan het ActNow-programma toe te voegen: SDG 14, ‘Life Below Water’. Waarom?  
  Catherine Vandenborre: Aangezien onze sector zo snel evolueert, passen we ook ons ActNow-programma aan in functie van de nieuwe realiteit. Onze zeeën zullen de energiecentrales van de toekomst worden. Dat betekent dat we veel meer offshore infrastructuur zullen bouwen die in wisselwerking staat met jet mariene milieu. We leggen nu meer nadruk op de ontwikkeling van onze projecten om de biodiversiteit in de Noordzee en de Baltische Zee te versterken. Een mooi voorbeeld van ons werk op dit vlak is het Belgische energie-eiland. Bij het ontwerpen en bouwen van het eiland gaan we verder dan alleen het minimaliseren van de impact van onze activiteiten op het mariene ecosysteem. We hebben gekozen voor een aanpak die ‘Nature Inclusive Design’ heet. Samen met een groep natuur- en milieudeskundigen werken wij momenteel aan een eilandontwerp dat zelfs positieve effecten heeft op flora en fauna en de bloei van habitats bevordert. 
 • Zijn onze ESG-ratings verbeterd sinds de invoering van ActNow? 
  Catherine Vandenborre: Wij hebben verschillende ESG-ratings. Ze tonen aan dat ons werk de moeite waard is geweest, want de voorbije jaren zijn ze allemaal verbeterd. Dat is goed nieuws voor Elia Group en voor de hele samenleving. Door ActNow in onze bedrijfsstrategie te integreren, verminderen we onze blootstelling aan risico’s, worden we veerkrachtiger en kunnen we groeien en waarde blijven creëren voor zowel de samenleving als onze aandeelhouders.

Ontdek onze nieuwste duurzaamheidsvideo's

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.