Duurzaamheid bij Elia

Wij spelen een leidersrol in de energierevolutie door gediversifieerde, duurzame en betrouwbare on- en offshore elektriciteitssystemen te ontwikkelen.

Als transmissienetbeheerder wil Elia een katalysator zijn voor de energietransitie. 

Het elektriciteitsnet is een belangrijke pijler van het energiebeleid die de sociaal-economische welvaart ondersteunt. Elia groep wil ook een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie en dus voor een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem. Door de bouw van interconnectoren en de integratie van hernieuwbare energie stimuleert Elia groep zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving.


“De energietransitie zal leiden tot de grootschalige productie van hernieuwbare energie.  De eindgebruikers spelen een steeds grotere rol, zodat het beheer van het net nog complexer wordt."

Inzet voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Elia draagt actief bij aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie via:

  • De aansluiting op het Elia-net van productie-eenheden voor hernieuwbare energie

     vooral windmolenparken in de Noordzee. Elia heeft een visie uitgewerkt voor de ontwikkeling van een hoogspanningsnet in de Noordzee onder optimale omstandigheden voor alle stakeholders.

  • Deelname aan innovatieve projecten
    en verenigingen zoals ‘Friends of the Supergrid’, dat de aanleg van een groot Europees net (een supernet) promoot om het vervoer en de uitwisseling van hernieuwbare energie tussen de producerende landen te vergemakkelijken, het zogenaamde Renewable-Grid-Initiative (RGI) (zie ook onze partnerschappen en lidmaatschappen in het kader van Duurzaamheidsgovernance & reporting).

Op weg naar een duurzame onderneming

Elia wil een duurzame toekomst creëren voor al haar interne en externe stakeholders. Daarbij baseert het zich op vier kerngebieden van de duurzame ontwikkeling: milieu, samenleving, betrokkenheid bij de gemeenschap en governance & reporting. Elia groep heeft duurzaamheid duidelijk opgenomen in haar bedrijfsstrategie en heeft niet alleen de ambitie maar ook een actieplan om een duurzame onderneming te worden.
Bij Elia Belgium heeft het Uitvoerend Comité in november 2017 de volgende duurzaamheidsambities bepaald.  Deze zullen in 2020 worden herbekeken.

 


  Ambities voor 2020 Ambities voor 2050
Energienet We ontwikkelen een net dat de integratie van 13% hernieuwbare energie uit alternatieve bronnen in de productmix mogelijk maakt op Belgisch niveau, en we dragen bij aan de ambitie van 20% hernieuwbare energie op Europees niveau.

We zorgen dat de gemiddelde jaarlijkse onderbrekingstijd de maximale AIT (Average Interruption Time, gemiddelde jaarlijkse onderbrekingstijd per gebruiker) van 2,55 minuten niet overschrijdt.
Hernieuwbare energie integreren in zowel centrale als decentrale systemen.

Sterke interconnecties uitbouwen met onze buurlanden.

Digitale technologieën en een marktdesign met ‘slimmere netten’ moeten een efficiënte exploitatie mogelijk maken.
 Safety

We verankeren een veiligheidscultuur bij Elia door het bewustzijn rond dit thema te vergroten bij onze medewerkers en onze aannemers:

  • Elke werknemer en aannemer moet vertrouwd zijn met de principes van het Go4Zero-programma
  • De veiligheidsinstructies van Elia moeten correct worden toegepast
  • Elektrische bijna-ongevallen of incidenten moeten worden vermeden
  • Het aantal letsels moet naar beneden en de kwaliteit van de rapportering moet verbeteren.
De ambities op lange termijn worden in een volgend stadium vastgelegd.
 Werknemers

We werken een uitgebreid ontwikkelingsprogramma uit voor onze organisatiestructuur en onze medewerkers.

We evolueren naar een aangepaste bedrijfscultuur met een nieuwe visie en ambitie.

We creëren een organisatie die sterke prestaties neerzet, om de besluitvorming te versnellen en iedereen aan te moedigen om meer initiatief te tonen.

De ambities op lange termijn worden in een volgend stadium vastgelegd.
 Milieu Een positief effect hebben op de samenleving door de verdere ontwikkeling van het net, dat een effectieve integratie van hernieuwbare energie in het toekomstige EU-netwerk mogelijk maakt.

We verminderen de CO2-uitstoot van onze eigen activiteiten met 20% (tegenover 2010).
De ambities op lange termijn worden in een volgend stadium vastgelegd.
 Samenleving

Wij leveren de infrastructuur van de toekomst en innoveren onze diensten om de weg te effenen naar een betrouwbaar en duurzaam elektriciteitssysteem, waarbij het belang van de gemeenschap centraal staat in elke beslissing die we nemen.

We breiden de dialoog met onze stakeholders uit en houden iedereen op de hoogte tijdens de volledige duur van onze projecten.

We doen de nodige onderzoeken en analyses, en we fungeren als adviseur voor de verschillende overheden om de energietransitie te realiseren in het belang van de samenleving.

De ambities op lange termijn worden in een volgend stadium vastgelegd.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.