Duurzaamheid bij Elia

Wij maken de energietransitie mogelijk door gediversifieerde, duurzame en betrouwbare on- en offshore elektriciteitssystemen te ontwikkelen.


Als eigenaar van twee transmissienetbeheerders wil Elia Group fungeren als katalysator voor de energietransitie

Elektriciteitsnetten zijn belangrijke pijlers van het energiebeleid die de sociaaleconomische welvaart ondersteunen. We willen een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie door bij te dragen tot de ontwikkeling van een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem. Door het bouwen van interconnectoren en het integreren van hernieuwbare energieproductie in onze netten, stimuleren we zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van de samenleving.

De energietransitie zal leiden tot grootschalige productie van hernieuwbare energie. De rol van de eindverbruikers in het systeem wordt alsmaar centraler. Zij zorgen voor extra flexibiliteit voor de werking van het net.

We ondersteunen actief de ontwikkeling van hernieuwbare energie: we ontwikkelen ons on- en offshore net zodat we de hernieuwbare energie die wordt opgewekt, kunnen integreren. In dat verband werken wij samen met het Renewables Grid Initiative (RGI). Dat is een unieke samenwerking tussen netbeheerders en ngo's die de nood aan een verdere uitbouw van de netten ondersteunt. Ook werken we samen met Friends of Sustainable Grids dat de oprichting van een Europees supernet promoot om de uitwisseling van hernieuwbare energie te faciliteren tussen energieproducerende landen. Meer informatie over onze partnerschappen vindt u op onze webpagina over lidmaatschappen voor duurzaamheid.


Op weg naar een duurzame onderneming

Onze duurzaamheidsstrategie is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het afgelopen jaar hebben we vijf actiegebieden, de vijf hoofddimensies van duurzaamheid, vastgesteld. Deze zijn onder meer: de klimaatverandering bestrijden, de milieu-impact beperken en de biodiversiteit vergroten, diversiteit en inclusie bevorderen, de veiligheid van onze medewerkers garanderen en deugdelijk bestuur, ethiek en compliance verzekeren.  

Ons intern duurzaamheidsprogramma “Act Now” heeft meetbare doelstellingen vastgelegd. Die zullen verder worden geïntegreerd in onze strategie en zullen mee bepalen wat we doen en welke beslissingen we nemen. Aangezien wij als netbeheerder een belangrijke katalysator zijn voor de energietransitie, zijn wij ervan overtuigd dat duurzaamheid in al onze activiteiten moet worden verankerd.Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor onze samenleving. Aangezien Elia Group de energietransitie mede mogelijk maakt, is duurzaamheid al een kernpunt van onze strategie. Met het ACT NOW-initiatief heeft Elia Group concrete en meetbare doelstellingen gedefinieerd over hoe we duurzaamheid in onze bedrijfsprocessen zullen integreren.

Bekijk dit fragment van ons evenement Capital Markets Day om meer te weten te komen over dit initiatief.


ActNow objectieven


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.