Balancerings Energie volumes en prijs componenten 15’

Elia publiceert volumes en prijzen per product van het geactiveerde regelvermogen.

Geactiveerde volumes en prijspublicatie

Op deze pagina met geactiveerde volumes en prijzen vindt u het geactiveerde regelvermogen dat wordt ingezet om het evenwicht in de regelzone van Elia te handhaven.
Per productcategorie worden zowel de prijs als het volume per kwartuur gegeven (indien het product daadwerkelijk is gebruikt). Hierbij wordt enkel rekening gehouden met de regelactiveringsmaatregelen op verzoek van Elia om de onevenwichten in de regelzone te compenseren.Legende

 • Quarter
  Begin en eind van het betrokken kwartier.
 • SI
  Het systemonevenwicht (SI) is het verschil van de onbedoelde afwijking van de geplande en gemeten grensoverschrijdende stromen van een regelzone en de frequentieherstelreserves die geactiveerd zijn om de balans te houden in de regelzone. De exacte berekening is opgenomen in T&C BRP.
 • ACE
  De Area Control Error (ACE) of zonale regelfout is de onbedoelde afwijking van het geplande regelprogramma voor de vermogensuitwisseling van een regelzone. (alle opzettelijke afwijkingen van het programma, te wijten aan eenheden die FCR leveren, of te wijten aan energie-uitwisselingen op de EU-balanceringsplatformen, worden dus uitgesloten van de ACE). In België is de ACE gelijk aan de FRCE (Frequency Restoration Control Error)
 • MIP
  De marginale prijs van opwaartse activeringen omvat, voor een bepaald kwartier, de laagste prijs van energie gebruikt voor opwaartse activeringen om het onevenwicht in de Belgische regelzone voor dat kwartier te compenseren, een bodem en een dead band. Voor meer informatie zie artikel 30 van de T&C BRP.
 • Floor
  De minimumwaarde van de marginale opwaarsteprijs wanneer de onbalans van het systeem boven de dead band ligt. De floor wordt berekend als het maximum van de Value of Avoided Activation (VoAA) in de positieve en negatieve richtingen voor het betreffende kwartier.
 • IGCC+
  Import van aangrenzende LFC areas naar de Belgische LFC area in geval van een negatief onevenwicht in de Belgische LFC area.
 • aFRR+

  Volume:
  Gemiddeld volume van de aFRR satisfied demand in de positieve richting (indien aangesloten op Picasso, indien losgekoppeld wordt het gemiddelde aFRR global control target gebruikt). Pre-PICASSO: het gemiddelde over de ISP (onbalansverrekeningsperiode of toepasselijke periode in geval van 1 min publicatie) van de som van de positieve aFRR Requested signalen verzonden naar de BSP's

  Prijs:
  Volume gewogen gemiddelde van de CBMP (cross border marginale prijs) met aFRR Satisfied Demand als wegingsfactor (indien aangesloten op Picasso). Bij ontkoppeling worden de lokale marginale prijs en de aFRR Global Control Target gebruikt. Vóór Picasso worden de aFRR Requested volumes en de prijzen van geactiveerde biedingen in de opwaartse richting gebruikt.

 • mFRR SA+
  Geplande geactiveerde opwaartse mFRR volumes in België
 • mFRR DA+
  Direct geactiveerde opwaartse mFRR volumes in België
 • mFRR+
  De maximumprijs van de mFRR-activeringen in opwaartse richting tijdens de ISP voor mFRR SA, DA en DA-prijs van het vorige kwartier (als er een directe activering was in het vorige kwartier die duurt tot het einde van het huidige kwartier)
 • Reserve Sharing+
  Geactiveerde opwaartse (import)capaciteit via noodcontracten met naburige transmissiesysteembeheerders
 • MDP
  De marginale prijs van neerwaartse activeringen omvat, voor een bepaald kwartier, de laagste prijs van energie gebruikt voor neerwaartse activeringen om het onevenwicht in de Belgische regelzone voor dat kwartier te compenseren, een cap en een dead band. Voor meer informatie zie artikel 30 van de T&C BRP.
 • Cap
  Is de maximale waarde van de marginale neerwaartse prijs wanneer de onbalans van het systeem onder de dead band ligt. De cap wordt berekend als het minimum van de Value of Avoided Activation (VoAA) in de positieve en negatieve richtingen voor het betreffende kwartier. The cap is computed as the minimum of the Value of Avoided Activation (VoAA) in the positive and negative directions for the concerned quarter-hour.
 • iGCC-
  Export van aangrenzende LFC areas naar de Belgische LFC area in geval van een positief onevenwicht in de Belgische LFC area.
 • aFRR-

  Volume:
  Gemiddeld volume van de aFRR Satisfied Demand in negatieve richting (indien aangesloten op Picasso, indien losgekoppeld wordt het gemiddelde aFRR global control target gebruikt). Pre-PICASSO: het gemiddelde over de ISP (onbalansverrekeningsperiode of toepasselijke periode in geval van 1 min publicatie) van de som van de positieve aFRR Requested signalen verzonden naar de BSP's

  Prijs:
  Volume gewogen gemiddelde van de CBMP (cross border marginale prijs) met aFRR Satisfied Demand als wegingsfactor (indien aangesloten op Picasso). Bij ontkoppeling worden de lokale marginale prijs en de aFRR Global Control Target gebruikt. Vóór Picasso worden de aFRR Requested volumes en de prijzen van geactiveerde biedingen in neerwaartse richting gebruikt.

 • mFRR SA-
  Geplande geactiveerde neerwaartse mFRR volumes in België
 • mFRR DA-
  Direct geactiveerde neerwaartse mFRR volumes in België
 • mFRR-
  De minimumprijs van de mFRR-activeringen in neerwaartse richting tijdens de ISP voor mFRR SA-, DA- en DA-prijs van het vorige kwartier. (Als er een directe activering was in het vorige kwartier die duurt tot het einde van het huidige kwartier)
 • Reserve Sharing -
  Geactiveerde neerwaartse (export)capaciteit via noodcontracten met naburige transmissiesysteembeheerders

Handige links

Contact

Voor alle vragen over gepubliceerde gegevens Balancing.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.