Toegangsfactuur: de bijlage aan de regularisatie factuur

De realisatie, substantiële wijziging, terbeschikkingstelling en beheer van aansluitingen zijn onderworpen aan tarieven die de CREG reguleert en goedkeurt. 

Waarom deze facturen?

In de facturen voor de toegang tot het net worden de tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netinfrastructuur, het beheer van het elektrisch systeem, de compensatie van onevenwichten (in het bijzonder via reservevermogens en black-start) en de marktintegratie toegepast.

Customer Hub

De netgebruiker kan zijn facturen raadplegen via de applicatie Customer Hub.  De beschikbare informatie over het deel facturatie omvat de factuur zelf in pdf-formaat en de bijhorende bijlagen, waarmee de ARP zijn facturen kan controleren.

Voorbeeld bijlage van factuur


Voor vragen omtrent uw facturen, gelieve de dienst settlement te contacteren

Legende van de factuur

  • Te factureren of te crediteren

    Het overblijvende bedrag dat moet gefactureerd of gecrediteerd worden, is het verschil tussen het voorschot (basisfactuur) en de werkelijke prestaties van de voorbije maand. Dit verschil is het bedrag dat wordt aangerekend op de regularisatiefactuur.

  • Vorige berekening

    De vorige berekening geeft het voorschot dat werd aangerekend op de basisfactuur. Dat is gebaseerd op de meetgegevens van de vorige maanden.

  • Laatste berekening

    De laatste berekening gebeurt ex-post voor de prestaties van de voorbije maand op basis van de meetgegevens van die voorbije maand.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.