Informatie en tools voor leveranciers

Elia stelt alles in het werk om de aankoop- en factureringprocedure te vergemakkelijken en zijn leveranciers goed te informeren.

Sinds juli 2021 is er een nieuwe versie van de Algemene Aankoopvoorwaarden (GPC) en Specifieke Aankoopvoorwaarden (SPC) van toepassing voor de aankoop van IT- en elektrische materiaal (zie onderstaande tabel).

Deze nieuwe voorwaarden van toepassing voor alle entiteiten van Elia Groep betreffende dit type aankopen. Om de lokale specificiteiten te dekken, hebben we ook Specifieke Aankoopvoorwaarden (SPC) ontwikkeld die enkele land specifieke clausules bevatten. De GPC en SPC moeten als één geheel worden beschouwd. 

Voor kleinere aankopen (PO-waarde <€100k) hebben wij een korte versie voorwaarden ontwikkeld. 

Op de Aankopen die verband houden met Diensten en Werken zijn tot nader order de Inkoopvoorwaarden van 01.09.2015 van toepassing. 

Merk op dat de voorwaarden die van toepassing zijn op het hoofdcontract van toepassing zijn op alle call-offs die verband houden met dit contract, zelfs indien andere GPC + SPC zouden worden vermeld op de output PO. 

Voor alle vragen in verband met deze nieuwe Algemene Aankoopvoorwaarden kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon binnen het departement Aankoop.

 

General and Specific Conditions

  • IT
  • Electrical equipment
  • Short versions


Ariba Network


De tools REFIN en SUS

Om de factureringprocedure te vergemakkelijken heeft Elia tools ontwikkeld waarmee de leveranciers elektronische facturatie-aanvragen kunnen indienen.


Voor bestellingen mbt investeringsprojecten van Elia Engineering : REFIN 


Voor de andere Elia-bestelingen : SUS


E-Sourcing (Ariba)

E-sourcing wordt door Elia gebruikt om het aankoopproces op te volgen. Meer bepaald, zal een E-sourcing platform gebruikt worden om stappen in het aankoopproces zoals selectieprocedures (Requests For Information) en offerteaanvragen (Requests For Proposal) te organiseren. Het E-sourcing platform biedt leveranciers de mogelijkheid om op een eerlijke manier deel te nemen aan het mededingingsproces bij Elia. 


Hulp nodig?

Bij vragen of problemen met de tools die tot uw beschikking staan :

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.