Informatie en tools voor leveranciers

Elia stelt alles in het werk om de aankoop- en factureringprocedure te vergemakkelijken en zijn leveranciers goed te informeren.

Algemene en Specifieke Aankoopvoorwaarden

Aankoopvoorwaarden

Hieronder vindt u onze voorwaarden. Elia Group zal bepaalde specifieke activiteiten aankopen op Groepsniveau, en andere op lokaal niveau. 

Welke Aankoopvoorwaarden voor u als Leverancier van toepassing zijn, wordt bepaald door contractuele overeenkomst. Deze pagina heeft enkel tot doel om u als bezoeker een overzicht te geven van onze aankoopvoorwaarden.

Voor vragen over onze voorwaarden kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon binnen de aankoopafdeling. 

Principes

Welke Aankoopvoorwaarden voor u als Leverancier van toepassing zijn, wordt bepaald door contractuele overeenkomst. Er gelden verschillende aankoopvoorwaarden afhankelijk van de volgende criteria:

 • Sourcingcategorie
  Het geleverde type leveringen, diensten of prestaties
 • Waarde van de aankoop
  Als de waarde van het contract/de bestelbon lager is dan € 100.000, behoudt Elia zich het recht voor om de korte versie van de Algemene Aankoopvoorwaarden (AAV) en de Specifieke Aankoopvoorwaarden (SAV) toe te passen.
 • Datum van uw contract/bestelbon
  Afhankelijk van uw contract/bestelbon geldt de huidige of een van de oudere versies van de voorwaarden. De voorwaarden die van toepassing zijn voor het hoofdcontract ook van toepassing zijn voor alle aan dit contract gekoppelde afroeporders.     

Sourcingcategorieën IT, Werkzaamheden, Elektrische apparatuur en Diensten

Voor aankopen bij elk van de sourcingcategorieën (IT, Werkzaamheden, en Elektrische apparatuur (waarde bestelbon ≥ € 100.000)) hebben we aangepaste versies van de aankoopvoorwaarden opgesteld. Voor kleinere aankopen (waarde bestelbon < € 100.000) uit deze sourcingcategorieën hebben we een Korte versie van onze aankoopvoorwaarden opgesteld. 

Afhankelijk van de aankoopcategorie dat door het departement Services wordt besteld, behoudt de aankoper zich het recht voor te beslissen of de aankoopvoorwaarden (en zo ja, welke set) worden toegepast, dan wel of een afzonderlijk contract wordt gesloten.

 
Elektrische apparatuur EN* NL FR DE
IT EN* NL FR DE
Werkzaamheden EN* NL FR DE
Korte versie EN NL* FR* DE*

Mijn contract wordt beheerst door:
 • Belgisch recht
 • Duits recht
Elektrische apparatuur EN* NL FR
IT EN* NL FR
Werkzaamheden EN* NL FR
Korte versie EN NL* FR*

Elektrische apparatuur EN* DE
IT EN* DE
Werkzaamheden EN* DE
Korte versie EN DE*

Clausules tussen [vierkante haken] geven bepalingen aan die uitdrukkelijk betrekking hebben op installatiediensten. Of dergelijke diensten in elk afzonderlijk geval deel uitmaken van het contract/de bestelling, wordt bepaald door de respectieve contractuele overeenkomst.

* Tenzij anders aangegeven, prevaleert deze taalversie bij discrepanties tussen de taalversies. Voor de Korte Versie wordt de prevalerende nationale taalversie vermeld op de bestelbon/het contract. Zie clausule 1.1 van de desbetreffende Algemene Aankoopvoorwaarden.

Sourcingcategorieën Ondersteunende diensten en Netverliezen, Strategische reserves, Externe partijen (contracting), Externe partijen freelance (contracting)

Voor Ondersteunende diensten en Netverliezen, Strategische reserves, Externe partijen (freelance) (contracting) gelden de volgende aankoopvoorwaarden.

Strategische reserves Algemene voorwaarden - Strategische reserves v 06/06/2014 EN NL FR
Ondersteunende diensten en netverliezen Algemene voorwaarden - Ondersteunende diensten en netverliezen v 13/05/2013 EN NL FR
Externen (contracting) Algemene aankoopvoorwaarden Externen (contracting) - v 16/07/2019 EN NL FR
Externen freelance (contracting) Algemene aankoopvoorwaarden Externen Freelance (contracting) v 16/07/2019 EN NL FR

Ariba Network

E-Sourcing (Ariba)

E-sourcing wordt door Elia gebruikt om het aankoopproces op te volgen. Meer bepaald, zal een E-sourcing platform gebruikt worden om stappen in het aankoopproces zoals selectieprocedures (Requests For Information) en offerteaanvragen (Requests For Proposal) te organiseren. Het E-sourcing platform biedt leveranciers de mogelijkheid om op een eerlijke manier deel te nemen aan het mededingingsproces bij Elia.


De REFIN-tool

Om de factureringprocedure te vergemakkelijken heeft Elia tools ontwikkeld waarmee de leveranciers elektronische facturatie-aanvragen kunnen indienen.


Hulp nodig?

Voor vragen over REFIN & Ariba sourcing
Voor vragen over Ariba Network
Om een ​​herinnering te sturen voor een factuur
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.