Adequacystudies

Elia heeft de opdracht gekregen om adequacy- en flexibiliteitsstudies uit te voeren voor het Belgische elektriciteitssysteem. Waarom is dat belangrijk?

Een tweejaarlijkse opdracht

Het Europese elektriciteitssysteem verandert snel en ingrijpend. Het wordt geconfronteerd met nooit eerder geziene veranderingen en moet inspelen op grote uitdagingen, zoals de integratie van een grote hoeveelheid hernieuwbare energie, de toenemende decentralisatie, de digitalisering, de introductie van nieuwe marktspelers en de uitfasering van enkele conventionele productiebronnen. Tegelijkertijd moet het systeem waken over de bevoorradingszekerheid en het netevenwicht, en competitief blijven tegenover de buurlanden.

De Belgische federale overheid moedigt Elia aan in haar rol als transmissienetbeheerder voor het Belgische elektriciteitssysteem om te fungeren als expert, facilitator en coördinator in het debat rond de bevoorradingszekerheid. Dit heeft ook geleid tot een aanpassing van de federale Elektriciteitswet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Elia kreeg hiermee de opdracht om tweejaarlijks een adequacy- en flexibiliteitsanalyse uit te voeren voor het Belgische elektriciteitssysteem, met een prognose voor de volgende tien jaar.

Periode 2024-2034

Elia publiceerde in het verleden studies die wijzen op de impact van de grote veranderingen in het Belgische energiesysteem en de vereiste maatregelen om daar tijdig op te kunnen inspelen. Dit laatste rapport bouwt daarop voort en beschrijft de adequacy- en flexibiliteitsbehoeften voor de periode 2024-2034.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.