Onderhoud gepland voor Maandag 21 september 2020
Om onze diensten voortdurend te verbeteren, plannen we een onderhoud van onze website op maandag 21/09/2020 tussen 9.00 en 18.00 uur, waar eventueel korte onderbrekingen kunnen optreden. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele hinder en danken u voor uw begrip.

Adequacystudies

Elia heeft de opdracht gekregen om adequacy- en flexibiliteitsstudies uit te voeren voor het Belgische elektriciteitssysteem. Waarom is dat belangrijk?

Een tweejaarlijkse opdracht

Het Europese elektriciteitssysteem verandert snel en ingrijpend. Het wordt geconfronteerd met nooit eerder geziene veranderingen en moet inspelen op grote uitdagingen, zoals de integratie van een grote hoeveelheid hernieuwbare energie, de toenemende decentralisatie, de digitalisering, de introductie van nieuwe marktspelers en de uitfasering van enkele conventionele productiebronnen. Tegelijkertijd moet het systeem waken over de bevoorradingszekerheid en het netevenwicht, en competitief blijven tegenover de buurlanden.

De Belgische federale overheid moedigt Elia aan in haar rol als transmissienetbeheerder voor het Belgische elektriciteitssysteem om te fungeren als expert, facilitator en coördinator in het debat rond de bevoorradingszekerheid. Dit heeft ook geleid tot een aanpassing van de federale Elektriciteitswet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Elia kreeg hiermee de opdracht om tweejaarlijks een adequacy- en flexibiliteitsanalyse uit te voeren voor het Belgische elektriciteitssysteem, met een prognose voor de volgende tien jaar.

Periode 2020-2030

Elia publiceerde in het verleden studies die wijzen op de impact van de grote veranderingen in het Belgische energiesysteem en de vereiste maatregelen om daar tijdig op te kunnen inspelen. Dit laatste rapport bouwt daarop voort en beschrijft de adequacy- en flexibiliteitsbehoeften voor de periode 2020-2030.

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies