Een aansluiting aanpassen

Een netgebruiker die zijn aansluiting wil veranderen moet dit aan Elia melden. Hoe verloopt dit precies?

Wanneer een netgebruiker een verandering aan zijn aansluiting wenst, bijvoorbeeld om meer energie te kunnen afnemen of om een nieuwe productie-eenheid te installeren, moet hij dit aan Elia melden.

Detailstudie

De netgebruiker kan daarvoor een aanvraag voor een detailstudie invullen. Als aanpassingen aan de aansluiting effectief nodig zijn, zal Elia op basis van de gereguleerde tarieven een offerte voor een detailstudie maken. Anders zal Elia bevestigen dat geen detailstudie nodig is en dat de gevraagde aanpassing als een geringe wijziging van de aansluiting beschouwd wordt.

Het Federaal Technisch Reglement bepaalt dat Elia bij de aanvraag van een detailstudie nagaat of de geplande wijzigingen aan de installatie een substantiële modernisering behelzen.

Substantiële modernisering

De Gedragscode bepaalt dat Elia bij de aanvraag van een detailstudie nagaat of de geplande wijzigingen aan de installatie een substantiële modernisering behelzen.

Een substantiële modernisering vindt plaats wanneer de beoogde wijzigingen aan een bestaande installatie (productie of verbruik), op basis van beoordelingscriteria opgenomen in de Gedragscode, aanzien worden als voldoende ingrijpend om gehele of gedeeltelijke conformiteit met de Gedragscodes en de Europese netcodes te vereisen. 

Hoe?

De aanvrager kiest in het formulier voor Aansluitingsaanvraag voor het type studie ‘Detailstudie’ en vult in dit formulier de technische specificaties in noodzakelijk voor de uitvoering van deze studie. Na het eventueel toevoegen van bijlagen wordt het formulier per e-mail naar Elia verstuurd. Elia kan indien nodig bijkomende informatie opvragen om deze detailstudie te kunnen afwerken.

Hoeveel?

De prijs van een detailstudie wordt volgens de geldende tarieven bepaald. De studies die Elia uitvoert in het kader van een aansluiting zijn op niet-discriminerende wijze onderworpen aan de algemene voorwaarden.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.