Actueel systeemonevenwicht

Elia publiceert voor het voorbije uur informatie per minuut over het ogenblikkelijke systeemonevenwicht en nettoregelvolume.


Publicatie van het actuele systeemonevenwicht en nettoregelvolume

Deze pagina biedt informatie over het ogenblikkelijke systeemonevenwicht (SI), het ogenblikkelijke nettoregelvolume (NRV) en de evolutie van deze gemiddelde waardes tijdens het huidige kwartuur.
 
Bovendien worden de geactiveerde ondersteunende diensten alsook de geactiveerde strategische reserve per minuut gepubliceerd voor het laatste uur


Tijdsinterval voor de publicatie van data

Op het aangegeven tijdstip worden de laatst beschikbare gegevens verzameld en wordt deze informatie zo snel als technisch mogelijk gepubliceerd. De gepubliceerde waarden van de ogenblikkelijke NRV en SI kunnen afwijken van de publicatie ‘Evolution of System Imbalance and Net Regulation Volume’ omdat de tijdsperiodes kunnen verschillen.
 
De publicatie ‘Evolution of System Imbalance and Net Regulation Volume’ wordt alleen bijgewerkt als alle informatie beschikbaar is voor de minuut in kwestie, en dit zo snel als technisch mogelijk.
 
Alle gepubliceerde waarden zijn niet-gevalideerde waarden en kunnen daarom enkel gebruikt worden als een indicatie.

Legende

 • NRV
  • Om het ogenblikkelijk nettoregelvolume (NRV) te berekenen, wordt het verschil genomen tussen de som van de volumes van alle opregelactiveringen, inclusief de activeringen van Strategische Reserve behalve de volumes verkocht op de Belpex SRM, en de som van de volumes van alle afregelactiveringen, inclusief de uitwisselingen via de International Grid Control Cooperation, activeringen die Elia aanvraagt om het evenwicht van de regelzone te behouden.
  • De evolutie van de gemiddelde NRV tijdens het huidige kwartuur wordt berekend op basis van alle waarden geregistreerd vanaf het begin van het lopende kwartuur.
  • Een positieve waarde geeft aan dat het om een netto-opregelsignaal gaat, terwijl een negatieve waarde een netto-afregelsignaal aangeeft.
 • GDV

  Gross Downward regulation Volume is de som van alle neerwaartse regelactiveringen op verzoek van Elia tijdens een bepaald kwartuur.

 • GUV

  Gross Upward Regulation Volume is de som van alle opwaartse regelactiveringen op verzoek van Elia tijdens een bepaald kwartuur.

 • MDP

  Laagste prijs voor alle neerwaarts geactiveerde producten voor het kwartuur in kwestie.

 • MIP

  Hoogste prijs voor alle opwaarts geactiveerde producten voor het kwartuur in kwestie.

 • IGCC-

  Hoogste prijs voor alle opwaarts geactiveerde producten voor het kwartuur in kwestie.

 • SI

  Het ogenblikkelijke systeemonevenwicht (SI) wordt berekend als het verschil tussen de Area Control Error (ACE) en het nettoregelvolume (NRV). Het SI wordt verkregen door de geactiveerde ondersteunende diensten (NRV) - die  Elia inzet om het evenwicht in de zone te beheren - te neutraliseren uit de ACE.

  • De evolutie van de gemiddelde SI voor het huidige kwartuur wordt berekend aan de hand van alle waarden geregistreerd sinds het begin van het desbetreffende kwartuur.
  • Een positieve waarde geeft aan dat er oorspronkelijk een positief onevenwicht was in de regelzone van Elia, terwijl een negatieve waarde aangeeft dat er oorspronkelijk een negatief onevenwicht was in de regelzone van Elia.
 • IGCC+

  Import van omliggende transmissienetbeheerders in geval van negatieve onevenwichten.

 • R2-

  Geactiveerd vermogen aan vooraf gecontracteerde afregelbare secundaire reserves.

 • R2+

  Geactiveerd vermogen aan vooraf gecontracteerde opregelbare secundaire reserves.

 • Bids-

  Neerwaarts geactiveerd volume van niet-gecontracteerde mFRR regelreserves.

 • Bids+

  Opwaarts geactiveerd volume van niet-gecontracteerde mFRR regelreserves.

 • R3 Std

  Geactiveerd vermogen aan vooraf gecontracteerde opregelbare tertiaire Standaard reserves.

 • R3 Flex

  Geactiveerd vermogen aan vooraf gecontracteerde opregelbare tertiaire Flex reserves.

 • inter-TSO Export

  Geactiveerd afregelbaar vermogen afkomstig van noodcontracten met omliggende transmissienetbeheerders.

 • inter-TSO Import

  Geactiveerd opregelbaar vermogen afkomstig van noodcontracten met omliggende transmissienetbeheerders.

 • SR

  Opwaarts geactiveerde capaciteit aan strategische reserve.


Handige links

Contact

Voor alle vragen over gepubliceerde gegevens Balancing.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.