Standaardmeteringdiensten

De standaardmeteringdiensten hebben betrekking op de telgegevens die Elia op eigen initiatief en gratis aan BRP’s, toegangshouders en energieleveranciers bezorgt, alsook aan de netgebruikers wanneer zij daarom vragen.

Hoe verloopt de bezorging?

In de praktijk ontvangt elke aanvrager de geaggregeerde kwartiergegevens per toegangspunt in de vorm van dagelijkse en maandelijkse curves. Met deze gegevens kan hij zijn prestaties factureren of zijn facturen nakijken.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.