Onze infrastructuur

Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet van 30 kV tot 380 kV. Ontdek onze infrastructuur hier.

Een essentiële pijler van onze economische ontwikkeling en welzijn

Het hoogspanningsnet van Elia is een essentiële pijler van het Belgische energiesysteem. Een performante elektriciteitsinfrastructuur draagt bij tot de economische ontwikkeling van België en het welzijn van de samenleving. Elia ontwikkelt en bouwt haar elektriciteitstransmissienet, van 30 kV tot 380 kV, te land en ter zee. Haar net is gekoppeld aan het Europese transmissienet. Via de verdere uitbouw van ons net willen we bijdragen aan de realisatie van de energietransitie.

Kenmerken van ons net

 • In lijn met het Europese klimaatbeleid
  Vandaag wordt de ontwikkeling van het Belgische elektriciteitsnet  gestuurd door het Europese klimaatbeleid dat tegen 2050 een quasi volledige decarbonisering van  de elektriciteitssector  vooropstelt via de massale integratie van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind (onshore en offshore). Het net wordt steeds meer verbonden en geïntegreerd met het Europese transmissienetwerk.
 • Een leidende rol spelen bij de realisatie van de energietransitie
  Ons transmissienet is de drijvende kracht achter de energietransitie: Elia ontwikkelt en bouwt haar elektriciteitstransmissienet, van 380 kV tot 30 kV, zowel te land als op zee, zodat burgers en bedrijven kunnen gebruikmaken van duurzame, betrouwbare en betaalbare energie.
 • Proactief ontwikkeld en in het belang van de gemeenschap
  Om dit tijdig bereiken, wordt de ontwikkeling van ons elektriciteitsnet eerder proactief dan reactief. De aanleg van netinfrastructuur vergt immers een langere aanlooptijd (gemiddeld 10 jaar) dan de uitvoering van projecten voor de productie van hernieuwbare energie (ongeveer 3 tot 5 jaar). Om de energietransitie mogelijk te maken en maximaal te valoriseren, is het in het belang van de samenleving dat de transmissie-infrastructuur op tijd wordt gerealiseerd. Op deze manier willen we maximale waarde creëren voor elke euro die de samenleving betaalt.
 • Op zoek naar maatschappelijk verantwoorde en economisch efficiënte oplossingen
  We ontwikkelen en bouwen aan ons net met oog voor maatschappelijk verantwoorde en economisch efficiënte oplossingen.  Hiervoor beperken we – zoveel als mogelijk – nieuwe infrastructuur door prioriteit te geven aan de optimalisatie en de verbetering van de bestaande infrastructuur. Elia communiceert en werkt ook openlijk samen tijdens het hele ontwikkelingsproces, vanaf het begin van een project. En we respecteren de burgers en het milieu tijdens de bouw en de exploitatie van onze infrastructuur.
 • Het Europese elektriciteitsnet gebaseerd op wisselstroom

  Het Europese elektriciteitsnet bestaat voor 98% uit wisselstroomverbindingen. Met wisselstroom kan elektriciteit eenvoudig worden geschakeld en getransformeerd naar andere spanningsniveaus.

  Gelijkstroomverbindingen in het Europese elektriciteitsnet zijn uitzonderlijk. Deze kunnen nog niet zoveel energie transporteren als wisselstroomverbindingen en de uitbating ervan is complex.

  Lees hier alles over wissel- en gelijkstroom

 • Ondergronds of bovengronds

  Bij uitbreiding van het elektriciteitsnet maakt Elia steeds zoveel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuur. Als er een bovengrondse luchtlijn bestaat, ontwikkelt Elia deze luchtlijn verder. Elia hangt extra of nieuwe elektriciteitsdraden die meer elektriciteit transporteren. Wanneer Elia nieuwe elektriciteitsverbindingen aanlegt, kan dit ondergronds of bovengronds.

  Dit hangt af van veel factoren. Het spanningsniveau speelt daarbij een grote rol. Nieuwe verbindingen met een lage spanning legt Elia eerder ondergronds aan. Verbindingen met een hoog spanningsniveau (380kV) worden bovengronds gebouwd. Ook de omgeving, wetgeving en technische mogelijkheid spelen een rol. Voor elke nieuwe elektriciteitsverbinding wordt een afzonderlijke analyse gemaakt.

  Lees hier meer over de aanleg van ondergrondse of bovengrondse elektriciteitsverbinding


Kaart van het transmissienet

Het transmissienet van Elia dekt spanningsniveaus van 380 kV tot 30 kV, met infrastructuur op het land en op zee. 


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.