Opleiding bij aannemer

Beste aannemers,

Wij bieden u de mogelijkheid om een dag coaching voor Werkleider (Full, Light, Lijn),beschikbaar in Frans en Nederlands, aan te vragen die in uw eigen bedrijf of op een locatie van uw keuze wordt gegeven. Met deze dienst willen wij, Elia, onze aannemers verder helpen om hun personeel op te leiden en te testen over de veiligheidsmaatregelen die van kracht zijn op al onze werkplaatsen, zodat er gecertifieerde mensen op onze werven aanwezig zijn.

Uit wat bestaat onze dienstverlening?

 • Een kwaliteitsvolle coaching gegeven door een gekwalificeerde Elia-trainer
 • Flexibiliteit: de coaching vindt plaats op een datum die voor u past
 • Verplaatsingstijd besparen: de opleiding vindt plaats op een locatie die u zelf bepaalt
 • Test en resultaten op dezelfde dag en certificaten beschikbaar binnen een week

Voorwaarden waaraan u als klant moet voldoen om van deze dienst gebruik te kunnen maken:

 • Richtlijn: min. 10 tot max. 20 deelnemers (aangepaste offerte voor grotere groep)
 • Alle van overheidswege verplichte maatregelen moeten gerespecteerd worden, alsook de bijkomende door Elia opgelegde COVID-19 maatregelen, zoals onder andere: Deelnemers die zich ziek voelen of symptomen van het Covid-19 virus vertonen moeten thuisblijven!
 • Deelnemers worden verzocht hun eigen schrijfgerief mee te nemen.
 • Een zaal te voorzien met de nodige middelen (bureau, stoel, projector, HDMI-kabel, verlengsnoer met minstens 2 stopcontacten, wit bord of muur) om de presentatie te projecteren en met de nodige middelen om de deelnemers in staat te stellen om de opleiding in de best mogelijk omstandigheden te volgen.
 • Een parkeerplaats in de nabije omgeving te voorzien voor de Elia-trainer
 • Een lunch te voorzien voor de Elia-trainer
 • De aanvraag moet ten minste een maand voor de gewenste opleidingsdatum worden ingediend via het standaardproces door de website
 • Elia streeft ernaar om de opleiding te laten doorgaan op de gewenste datum, op voorwaarde dat er op die datum een Elia-examinator beschikbaar is
 • Ons minstens 2 weken voor de opleiding alle formaliteit (BA4/BA5, foto) te bezorgen via de website

Disclaimer: Indien deze voorwaarden niet worden gerespecteerd, behoudt de trainer zich het recht voor om de coaching te weigeren en om de coaching te factureren.

Prijs-informatie:

Prijs: 3.300 euro forfaitaire prijs (excl BTW)
Opgelet, voor een coaching in het buitenland zijn verplaats- en verblijfsvergoeding supplementair en op voorhand overeen te komen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elia Academy : EliaAcademy@elia.be


Test bij aannemer

Beste aannemers,

Wij bieden u de mogelijkheid om een Elia-examinator bij uw bedrijf of op een locatie van uw keuze te laten komen om testen (voor uitvoerders/werkleiders) te laten afleggen. Met deze dienst willen wij, Elia, maximaal flexibiliteit aanbieden voor aannemers die het wensen en onze aannemers helpen om te beschikken over een personeelsbestand dat altijd gecertificeerd is en in staat is om de veiligheidsmaatregelen van Elia toe te passen.

Uit wat bestaat onze dienstverlening?

 • Een gekwalificeerde Elia-examinator
 • Flexibiliteit: de testen vinden plaats op een datum die voor u past
 • Verplaatsingstijd besparen: de testen vinden plaats op een locatie in België of in het buitenland die u zelf bepaalt
 •  Resultaten op dezelfde dag en certificaten beschikbaar binnen een week

Voorwaarden waaraan u als klant moet voldoen om van deze dienst gebruik te kunnen maken:

 • Richtlijn: Max. 20 deelnemers per slot (1 uur en alle slots moeten aaneensluitend zijn) en prijs geldig voor max. 2 slots (aangepaste offerte voor grotere groep)
 • Alle van overheidswege verplichte maatregelen moeten gerespecteerd worden, alsook de bijkomende door Elia opgelegde COVID-19 maatregelen, onder andere: Deelnemers die zich ziek voelen of symptomen van het Covid-19 virus vertonen moeten thuisblijven!
 • Deelnemers worden verzocht hun eigen schrijfgerief mee te nemen.
 • Een zaal te voorzien met de middelen die nodig zijn om de deelnemers in staat te stellen om de test in de best mogelijk omstandigheden af te leggen.
 • Een parkeerplaats in de nabije omgeving te voorzien voor de Elia-examinator
 • De aanvraag moet ten minste een maand van tevoren worden ingediend via het standaardproces door de website
 • Elia streeft ernaar om de test te laten doorgaan op de gewenste datum, op voorwaarde dat er op die datum een Elia-examinator beschikbaar is
 • Ons minstens 2 weken voor de opleiding alle formaliteit (BA4/BA5, foto) te bezorgen via de website

Disclaimer: Indien deze voorwaarden niet worden gerespecteerd, behoudt de examinator zich het recht voor om de test te weigeren en om de test te factureren.

Prijs-informatie:

Prijs: 1.750 euro forfaitaire prijs (excl BTW)
Opgelet, voor testen in het buitenland zijn verplaats- en verblijfsvergoeding supplementair en op voorhand overeen te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elia Academy : EliaAcademy@elia.be


Test voor dringende werken

Beste aannemers,

Wij bieden u de mogelijkheid om een Elia-examinator bij uw bedrijf of een plaats van uw keuze te laten komen om testen uit te voeren voor dringende werken. Met deze dienst willen wij, Elia, maximaal flexibiliteit aanbieden voor aannemers die het wensen en onze aannemers helpen om te beschikken over een personeelsbestand dat altijd gecertificeerd is en in staat is om de veiligheidsmaatregelen van Elia toe te passen en dit allemaal binnen een redelijke termijn.

Uit wat bestaat onze dienstverlening?

 • Een gekwalificeerde Elia-examinator
 • Flexibiliteit: de testen vinden plaats op een datum die voor u past
 • Verplaatsingstijd besparen: de testen vinden plaats op een locatie in België of in het buitenland die u zelf bepaalt
 • Resultaten worden de dag zelf gegeven en mensen worden direct in het systeem ingevoerd.

Voorwaarden waaraan u als klant moet voldoen om van deze dienst gebruik te kunnen maken:

 • Max. 10 personen
 • U moet dringend werken uitvoeren en de plenaire testsessie van die week is niet meer beschikbaar
 • De aanvraag moet vergezeld zijn van een bevestiging van een persoon bij Elia dat het werk dringend is
 • Alle van overheidswege verplichte maatregelen moeten gerespecteerd worden, alsook de bijkomende door Elia opgelegde COVID-19 maatregelen, onder andere: Deelnemers die zich ziek voelen of symptomen van het Covid-19 virus vertonen moeten thuisblijven!
 • Deelnemers worden verzocht hun eigen schrijfgerief mee te nemen
 • Een zaal te voorzien met de middelen die nodig zijn om de deelnemers in staat te stellen om de test in de best mogelijk omstandigheden af te leggen.
 •  Een parkeerplaats in de nabije omgeving te voorzien voor de Elia-examinator
 • De aanvraag moet ten minste drie werkdagen van tevoren worden ingediend via mail naar EliaAcademy@elia.be
 • Elia streeft ernaar om de test te laten doorgaan op de gewenste datum, op voorwaarde dat er op die datum een Elia-examinator beschikbaar is
 • Ons minstens 1 werkdag voor de test alle formaliteiten (BA4/BA5, foto) te bezorgen via de website

Disclaimer: Indien deze voorwaarden niet worden gerespecteerd, behoudt de examinator zich het recht voor om de test te weigeren en om de test te factureren.

Prijs-informatie:

Prijs: 2.200 euro forfaitaire prijs (excl BTW)
Opgelet, voor testen in het buitenland zijn verplaats- en verblijfsvergoeding supplementair en op voorhand overeen te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elia Academy : EliaAcademy@elia.be


Test voor geplande, niet dringende werken voor wie het redelijkerwijze niet mogelijk is om deel te nemen aan de plenair ingeplande testsessies

Beste aannemers, 

Wij bieden u de mogelijkheid om een Elia-examinator op een datum van uw keuze testen te laten afnemen voor geplande, niet dringende werken, en voor wie het redelijkerwijze niet mogelijk is om deel te nemen aan de plenair ingeplande testsessies. Met deze dienst willen wij, Elia, flexibiliteit aanbieden voor aannemers die het wensen en onze aannemers helpen om te beschikken over een personeelsbestand dat altijd gecertificeerd is en in staat is om de veiligheidsmaatregelen van Elia toe te passen en dit allemaal binnen een redelijke termijn.

Uit wat bestaat onze dienstverlening? 

 • Een gekwalificeerde Elia-examinator
 • Flexibiliteit: de testen vinden plaats op een datum die voor u past
 • Verplaatsingstijd besparen: de testen vinden plaats in Schaerbeek, en u kan aantonen dat het redelijkerwijze niet mogelijk is om deel te nemen aan de plenair ingeplande testsessies
 • Resultaten worden de dag zelf gegeven en mensen worden direct in het systeem ingevoerd.

Voorwaarden waaraan u als klant moet voldoen om van deze dienst gebruik te kunnen maken:

 • Max. 10 personen 
 • U moet geplande, niet dringende werken uitvoeren en u kan aantonen dat het redelijkerwijze niet mogelijk is om deel te nemen aan de plenair ingeplande testsessies 
 • Alle van overheidswege verplichte maatregelen moeten gerespecteerd worden, alsook de bijkomende door Elia opgelegde COVID-19 maatregelen, onder andere: Deelnemers die zich ziek voelen of symptomen van het Covid-19 virus vertonen moeten thuisblijven!
 • Deelnemers worden verzocht hun eigen schrijfgerief mee te nemen
 • De aanvraag moet ten minste een 2 weken van tevoren worden ingediend via mail naar EliaAcademy@elia.be
 • Elia streeft ernaar om de test te laten doorgaan op de gewenste datum, op voorwaarde dat er op die datum een Elia-examinator beschikbaar is
 • Ons minstens 3 werkdagen voor de test alle formaliteiten (BA4/BA5, foto) te bezorgen via de website

Disclaimer: Indien deze voorwaarden niet worden gerespecteerd, behoudt de examinator zich het recht voor om de test te weigeren en om de test te factureren.

Voorbeeld:

 • We zijn het 15 juni 2021 en de werken zijn gepland voor 15 juli 2021
 • Plenair testsessie op 12 juli 2021: de agent kan niet aanwezig zijn omdat hij in het buitenland is
 • 30 juni 2021: de aannemer dient zijn aanvraag voor een speciale testsessie voor 14 juli via de website in met alle nodig informatie
 • 14 juli 2021: de agent komt per vliegtuig aan in België, gaat naar Schaerbeek en legt de test af
 • 15 juli 2021: de agent kan naar de hoogspanning post gaan om zijn werkzaamheden uit te voeren

Prijs-informatie:

Prijs: 1.100 euro forfaitaire prijs (excl BTW)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elia Academy : EliaAcademy@elia.be

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.