Over Elia

Elia Transmission Belgium is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. We beheren het Belgische hoogspanningsnet van 30.000 tot 400.000 Volt. Dit net strekt zich uit over in totaal meer dan 8.802,50 km lijnen, ondergrondse en onderzeese kabels verspreid over heel België. Met een betrouwbaarheidsgraad van 99,99% geven we de samenleving een robuust elektriciteitsnet, wat belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We zorgen dat productie en verbruik op elk moment in balans zijn. 


In het belang van de samenleving

Onze opdracht als transmissienetbeheerder is van cruciaal belang voor de gemeenschap. Wij vervoeren immers de elektriciteit van de producenten naar de distributienetten, zodat zij die op hun beurt tot bij elke verbruiker kunnen brengen. We spelen ook een essentiële rol voor de economie, aangezien ons net ook rechtstreeks de grote ondernemingen die op het net zijn aangesloten van stroom voorziet. Bij de realisatie van onze projecten gaan we voor een proactief stakeholdermanagement, waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en met alle betrokkenen wederzijdse communicatie opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste van verschillende spelers in de sector om het energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

Integraal onderdeel van Elia Group

Elia Transmission Belgium maakt deel uit van Elia Group, één van de 5 grootste transmissienetbeheerders in Europa. Elia Group voorziet 30 miljoen eindverbruikers van elektriciteit en heeft filialen in België (Elia) en het noorden en oosten van Duitsland (50Hertz). Naast activiteiten als transmissienetbeheerder levert Elia Group ook consultingdiensten aan internationale klanten via haar dochteronderneming Elia Grid International (EGI). De voorbije jaren heeft de Groep enkele nieuwe niet-gereguleerde activiteiten opgezet, waaronder re.alto (eerste Europese digitale marktplaats voor de uitwisseling van energiegegevens) en Windgrid (voor de ontwikkeling van offshore elektriciteitsnetten binnen en buiten Europa). Elia Group is een beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.

Wij maken de energietransitie waar

We willen ook een drijvende kracht zijn voor een geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem. Door het integreren van steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, stimuleren wij zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk optimaliseren we continu onze operationele systemen en ontwikkelen we nieuwe marktproducten zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot ons net. 

Geïntegreerd jaarverslag

19 april 2024

Geïntegreerd jaarverslag 2023

Het geïntegreerd jaarverslag 2023 van Elia Group: 'Fully Charged for Change'. In dit jaarverslag werden voor het eerst het duurzaamheids-, het strategische en financiële verslag van Elia Group gebundeld.

Ons wettelijk kader

Elia is een gereguleerde onderneming. Onze openbare opdracht en verantwoordelijkheden vormen een integraal onderdeel van de wetgeving die van kracht is op de elektriciteitsmarkt. Onze activiteiten worden geregeld door verscheidene wetgevingen, van Europa tot de gewesten.

Meer informatie

 Elia groep

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We zorgen dat productie en verbruik op elk moment in balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbruikers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 19,192 km aan hoogspanningsverbindingen.                            

Meer informatie

Onze missie

Wij leveren de infrastructuur van de toekomst en innoveren onze diensten om tot een betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar elektriciteitssysteem te komen. Het belang van de samenleving staat steeds centraal bij al onze beslissingen. Daarnaast heeft Elia een sterke focus op veiligheid en streven we naar nul ongevallen.

Meer informatie


Onze strategie

Elia Group ontwikkelt zich tot een toonaangevende Europese organisatie. Onze strategie zorgt ervoor dat onze activiteiten relevant zijn voor de samenleving. Deze is uitgewerkt rond drie groeipijlers, die ondersteund worden door vijf ambities. Deze vijf ambities tonen hoe we ons willen ontwikkelen: we willen verder evolueren naar een duurzame, digitale en efficiente organisatie die correct gefinancierd wordt en een sterke bedrijfscultuur heeft. Daarbinnen staat gezondheid en veiligheid centraal.

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.