Onze missie

Wij spelen een voortrekkersrol in de energierevolutie door gediversifieerde, duurzame en betrouwbare elektrische systemen met nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen, op land en op zee.

Voor een succesvolle energietransitie in een duurzame wereld

Wij zorgen ervoor dat het licht blijft branden en bedienen onze klanten efficiënt en zonder onderscheid, terwijl we de veiligheid van ons personeel en onze onderaannemers vrijwaren.


Hoe?

 

Door samenwerking

Onze netinfrastructuur beheren en ontwikkelen we in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. We hebben een sterke focus op veiligheid en gaan voor nul ongevallen. We zetten in op innovatie en verbeteren constant onze operationele systemen. We integreren hernieuwbare energie op een veilige manier in het net. Zo maken we de energietransitie mogelijk.

Waarom?

In het belang van de samenleving

Het elektriciteitsnet is een cruciale pijler van het energiebeleid en ondersteunt onze sociaal-economische welvaart. We willen een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem. Door het bouwen van interconnectoren en het integreren van hernieuwbare energieproductie stimuleren we zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving.


Wat?

Onze kerntaken

1 Neteigenaar

 • We bereiden ons voor om de infrastructuur van de toekomst te leveren

   
  We ontwikkelen, bouwen en onderhouden ons transmissienet volgens de behoeften. We investeren zwaar in de integratie van hernieuwbare energie, de ontwikkeling van een offshore-hoogspanningsnet en de aanleg van interconnectoren om de integratie van de Europese energiemarkt te bevorderen. Op die manier faciliteert Elia groep de transitie naar het energiesysteem van morgen.

2 Systeembeheerder

 • We bewaren het evenwicht

  Het beheer van het elektriciteitssysteem wordt steeds complexer door de forse toename van hernieuwbare productiebronnen, nieuwe spelers en technologieën en de supranationale coördinatie die toeneemt. Om een betrouwbare bevoorrading en een efficiënt operationeel beheer van onze netten te garanderen, volgt Elia het elektriciteitssysteem dan ook in real time op. Dit vereist gesofisticeerde tools en processen en een gespecialiseerde knowhow.

3 Marktfacilitator

 • We maken deel uit van de geïntegreerde Europese markt

  Elia stelt haar infrastructuur op een transparante, niet-discriminerende manier ter beschikking van alle marktspelers. De digitalisering en de nieuwste technologieën bieden marktspelers nieuwe opportuniteiten om hun elektriciteitsbeheer te optimaliseren door hun energiesurplus te verkopen of tijdelijk de afname te verminderen. We ontwikkelen diensten en mechanismen die de markt in staat stelt om handel te drijven via diverse platformen. Dit bevordert niet alleen het economische concurrentievermogen, maar zorgt ook voor meer welvaart voor iedereen.


Lees meer over onze missie in ons activiteitenrapport

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.