Onze missie

Wij spelen een voortrekkersrol in de energierevolutie door gediversifieerde, duurzame en betrouwbare elektrische systemen met nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen, op land en op zee.

Voor een succesvolle energietransitie in een duurzame wereld

Wij zorgen ervoor dat het licht blijft branden en bedienen onze klanten efficiënt en zonder onderscheid, terwijl we de veiligheid van ons personeel en onze onderaannemers vrijwaren.


Hoe?

 

Door samenwerking

Onze netinfrastructuur beheren en ontwikkelen we in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. We hebben een sterke focus op veiligheid en gaan voor nul ongevallen. We zetten in op innovatie en verbeteren constant onze operationele systemen. We integreren hernieuwbare energie op een veilige manier in het net. Zo maken we de energietransitie mogelijk.

Waarom?

In het belang van de samenleving

Het elektriciteitsnet is een cruciale pijler van het energiebeleid en ondersteunt onze sociaal-economische welvaart. We willen een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem. Door het bouwen van interconnectoren en het integreren van hernieuwbare energieproductie stimuleren we zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving.


Wat?

Onze kerntaken

1 Infrastructuur bouwen

  • We ontwikkelen, bouwen en onderhouden onze transmissie-infrastructuur volgens de noden op lange termijn. We investeren sterk in de integratie van hernieuwbare energie, de ontwikkeling van een offshore hoogspanningsnet en de aanleg van interconnectoren om de energietransitie waar te maken en de integratie van de Europese energiemarkt te bevorderen.

2 Systeemcontrole

  • Het beheer van het elektriciteitssysteem wordt steeds complexer door de forse toename van hernieuwbare productiebronnen, de toenemende opkomst van nieuwe spelers en technologieën en de uitgebreide supranationale coördinatie. Om een betrouwbare bevoorrading en het efficiënte operationele beheer van onze netten te garanderen, volgt Elia Group het elektriciteitssysteem dan ook in real time op. Dit vereist gesofisticeerde tools en processen en een gespecialiseerde knowhow.

3 Connecteren met de markt

  • Elia Group stelt haar infrastructuur op een transparante, niet-discriminerende manier ter beschikking van alle marktspelers. De digitalisering en de nieuwste technologieën bieden marktspelers nieuwe opportuniteiten om hun elektriciteitsbeheer te optimaliseren door hun energieoverschotten te verkopen of de energieafname tijdelijk te verminderen. We ontwikkelen diensten en mechanismen die de marktpartijen kunnen aanwenden om elektriciteit te verhandelen via diverse platformen. Dit bevordert niet alleen het economische concurrentievermogen, maar ook ieders welzijn.

4 Trust

  • De wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en verwerking van wettelijke heffingssystemen ter bevordering van milieuvriendelijke technologieën overgedragen aan de transmissienetbeheerders. Elia Transmission Belgium treedt op als trustee van de marktspelers door openbaredienstverplichtingen uit te voeren en de gerelateerde heffingen te innen.

Lees meer over ons in ons jaarverslag

Geïntegreerd jaarverslag

19 april 2024

Jaarverslag 2023 van Elia Transmission Belgium

Het geïntegreerd jaarverslag 2023 van Elia Transmission Belgium, "Fully Charged for Change", is een belangrijke mijlpaal omdat het voor het eerst onze duurzaamheids- en financiële rapporten combineert. Het weerspiegelt ons engagement om ons aan te passen aan de Europese normen voor duurzaamheidsrapportering (European Sustainability Reporting Standards), door de realisaties, toekomstige uitdagingen en trends in de kijker te zetten en tegelijk de nadruk te leggen op geïntegreerde en transparante rapportering.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.