Systeemdiensten

Systeemdiensten stellen Elia in staat om het net op een veilige manier te beheren. Elia koopt deze diensten aan via contracten met specifieke aanbieders.

Ondersteuning van veilig systeembeheer

Dankzij de systeemdiensten kan Elia de frequentie en spanning op een passend niveau handhaven, congestierisico’s beheersen en het evenwicht tussen productie en verbruik beheren.

Aangezien Elia geen eigen installaties heeft waarop zij injecties of afnames kan wijzigen, gebruikt Elia de flexibiliteit of capaciteit van elektriciteitsproducenten en verbruikers om te zorgen voor een betrouwbaar hoogspanningsnet en een kwaliteitsvolle energievoorziening. De aldus verstrekte diensten worden systeemdiensten of ondersteunende diensten genoemd.

Waarom deelnemen?

Netgebruikers die ondersteunende diensten verlenen, worden actief betrokken bij het beheer van het Elia-net en dragen bij tot het efficiënte beheer van het Elia-net. U profiteert van kostoptimalisatie aangezien de kosten van Elia dalen en die kosten rechtstreeks een weerslag hebben op de tarieven van Elia.

Dankzij een efficiënter beheer kan Elia haar investeringen in netinfrastructuur ook beter schalen, wat op zijn beurt positieve gevolgen heeft voor de Elia-tarieven.
Bovendien kan de vergoeding die Elia betaalt op zijn minst de kosten dekken die de netgebruikers hebben gemaakt voor het verlenen van ondersteunende diensten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Categorieën

Elia rangschikt de systeemdiensten die zij van marktaanbieders  aankoopt in vijf verschillende categorieën.
Aanbieders leveren de systeemdiensten volgens contracten met een looptijd van één dag tot verschillende jaren binnen een verplicht of vrijwillig kader.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.