Aansluitingsfactuur

De realisatie, substantiële wijziging, terbeschikkingstelling en beheer van aansluitingen zijn onderworpen aan tarieven die de CREG reguleert en goedkeurt. 

Driemaandelijks

Elia factureert deze kosten om de drie maanden.

Customer Hub

De netgebruiker kan zijn facturen raadplegen via de applicatie Customer Hub.  De beschikbare informatie over het deel facturatie omvat de factuur zelf in pdf-formaat en de bijhorende bijlagen, waarmee de netgebruiker zijn facturen kan controleren.

Voorbeeld factuur

 

Voorbeeld bijlage van factuur


Voor vragen omtrent uw facturen, gelieve de dienst settlement te contacteren

Legende van de factuur

  • Contractreferentie

    Dit is het referentienummer van het aansluitingscontract dat werd afgesloten met Elia.
    Elia richt de aansluitingsfactuur aan de netgebruiker. Indien de netgebruiker nog geen aansluitingscontract heeft afgesloten met Elia, moet de toegangshouder de aansluitingsvergoedingen voor rekening van de netgebruiker betalen. In dat geval richt Elia de aansluitingsfactuur aan de toegangshouder, met vermelding van de referentie van het toegangscontract waarin het (de) toegangspunt(en) van de betrokken aansluiting(en) aangeduid worden.
    Meer details over het begrip ‘aansluiting'

  • Contactpersoon voor de facturatie

    Deze contactpersoon wordt vermeld in bijlage 7 van het aansluitingscontract.

  • Uw referentie

    Dit is het bestelnummer van de klant.

  • Interne referentie Elia

    Dit is de interne referentie die Elia gebruikt en die verschilt van de contractreferentie.

  • Facturatieperiode

    De aansluitingsvergoedingen worden op jaarbasis opgesteld, overeenkomstig de aansluitingstarieven. Deze tarieven worden door de CREG goedgekeurd voor een tariefperiode van 4 jaar. jaar jaarlijks aangepast waarbij deze aanpassing vastgelegd wordt bij het begin van de geldende tariefperiode en dit voor de 4 komende jaren.
    De facturatie van de aansluitingsvergoedingen gebeurt per trimester, in de loop van de eerste maand van het betreffende trimester, na de indienststelling van de aansluiting.

  • Investeringsvergoeding

    De jaarlijkse investeringsvergoedingen (of CAPEX) hebben betrekking op de realisatie, terbeschikkingstelling en, indien van toepassing, de substantiële wijziging van de aansluitingsinstallaties. Deze vergoedingen worden in detail besproken in bijlage 6 van het aansluitingscontract.
    Meer details over het begrip ‘aansluiting’

  • Vergoedingen voor beheer en onderhoud

    Dit is het referentienummer van het aansluitingscontract dat werd afgesloten met Elia.
    De aansluitingsfactuur wordt door Elia aan de netgebruiker gericht. Indien de netgebruiker nog geen aansluitingscontract heeft afgesloten met Elia, moet de toegangshouder de aansluitingsvergoedingen voor rekening van de netgebruiker betalen. In dat geval richt Elia de aansluitingsfactuur aan de toegangshouder, met vermelding van de referentie van het toegangscontract waarin het (de) toegangspunt(en) van de betrokken aansluiting(en) aangeduid worden.
    Meer details over het begrip ‘aansluiting’

  • Contactpersoon voor de facturatie

    Deze contactpersoon wordt vermeld in bijlage 7 van het aansluitingscontract.

  • EAN-code

    Aan elk toegangspunt wordt een unieke EAN-code toegewezen. Deze heeft betrekking op alle installaties die deel uitmaken van de betreffende aansluiting(en).

  • Datum van indienststelling

    De facturatie van de aansluitingsvergoedingen gebeurt nadat de aansluiting in dienst is gesteld. Het jaar van de indienststelling wordt in aanmerking genomen in de berekening van de desindexering die toegepast wordt op de andere bestaande aansluitingsinstallaties waarin de netgebruiker oorspronkelijk geïnvesteerd had.

  • Investeringsvergoeding

    De jaarlijkse investeringsvergoedingen (of CAPEX) betreffen de realisatie, terbeschikkingstelling en, indien van toepassing, de substantiële wijziging van de aansluitingsinstallaties. Deze vergoedingen worden in detail besproken in bijlage 6 van het aansluitingscontract.
    Meer details over het begrip ‘aansluiting’

  • Gedetailleerde lijst van de aansluitingsinstallaties

    De bijlage bij de aansluitingsfactuur somt alle aansluitingsinstallaties op. Deze lijst wordt vermeld in bijlage 6 van het aansluitingscontract.

  • Vergoedingen voor beheer en onderhoud

    De vergoedingen voor beheer en onderhoud (of OPEX) worden in detail besproken in bijlage 6 van het aansluitingscontract. Zij kunnen ofwel overeenkomen met een 'full size' beheer, ofwel met een 'light' beheer van de aansluitingsinstallaties door Elia, afhankelijk van wat werd overeengekomen met de netgebruiker en in detail besproken in bijlage 3 van het aansluitingscontract.
    Meer details over het begrip ‘aansluiting’


Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies