Duurzaamheidsgovernance & reporting

Via haar Ethische code garandeert Elia ethische activiteiten en een ethisch gedrag. De Ethische Code behandelt een aantal belangrijke aspecten met betrekking tot de dagelijkse werking.

Antidiscriminatieverbintenis & gelijke kansen

De Ethische Code ziet er bijvoorbeeld op toe dat discriminatie binnen de organisatie niet wordt toegelaten. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van ras, kleur, geslacht, religie, politieke overtuiging, natuurlijke afkomst, sociale afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid of fysieke mogelijkheden.

Bovendien verzekert de Code dat alle werknemers eerlijk worden beoordeeld en gelijke kansen krijgen. Het interne beleid tegen discriminatie en voor gelijke kansen van Elia is gebaseerd op de Conventie C111 betreffende discriminatie van de Internationale Arbeidsorganisatie.

 

Klokkenluiderprogramma

De Ethische Code ziet er bijvoorbeeld op toe dat discriminatie binnen de organisatie niet wordt toegelaten. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van ras, kleur, geslacht, religie, politieke overtuiging, natuurlijke afkomst, sociale afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid of fysieke mogelijkheden.

Bovendien verzekert de Code dat alle werknemers eerlijk worden beoordeeld en gelijke kansen krijgen. Het interne beleid tegen discriminatie en voor gelijke kansen van Elia is gebaseerd op de Conventie C111 betreffende discriminatie van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Ook onze leveranciers of aannemers kunnen via het klokkenluiderprogramma anoniem klachten melden. De hotline en de mailaccount zijn ook beschikbaar voor onze klanten en voor de burgers. Het programma is beschikbaar in de lokale talen van de landen waar Elia actief is.

Alle meldingen worden anoniem behandeld en Elia garandeert een beleid van niet-vergelding. Dat is zelfs het geval wanneer een onderzochte melding ongegrond blijkt te zijn. In 2019 zal Elia voor het eerst het aantal gemelde klachten, de verschillende soorten wangedrag en de effectief genomen maatregelen bekendmaken.

 

Omkoperij & corruptie

Als onderdeel van de Ethische Code werd een beleid uitgewerkt met betrekking tot omkoperij en corruptie. De Ethische Code definieert wat wordt beschouwd als omkoperij en corruptie. Elia verbiedt niet alleen elke betrokkenheid bij een praktijk (direct of indirect via onze leveranciers) waarin omkoping of corruptie heeft plaatsgevonden, maar focust ook op de capaciteitsopbouw van onze medewerkers. Tijdens opleidingen leren werknemers gedragingen of incidenten herkennen waarin sprake kan zijn van omkoperij of corruptie, en krijgen ze een veilige, anonieme ruimte om dergelijke zaken te melden (via ons klokkenluiderprogramma).

 

Meer informatie over de bestuursstructuur van Elia en de samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.