Europese aanbestedingsprocedure

Vanaf een bepaald bedrag moeten de aankopen volgens een Europese aanbestedingsprocedure gebeuren.

Aankopen die aan de Europese procedure zijn onderworpen

Volgens de bepalingen van de Europese procedure 2014/25 omgezet in de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, het koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren en het koninklijk besluit van 22 juni 2017 waarbij het koninklijk besluit van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten werd gewijzigd moet een Europese aanbestedingsprocedure in principe worden toegepast voor de levering van goederen of diensten vanaf een bedrag van € 428.000 (excl. btw) en voor de uitvoering van werken vanaf € 5.350.000 (excl. btw) (waarde op 01/01/2018).

 

Verloop van de procedure

  1.  Een Europese aanbestedingsprocedure mag beginnen met het optionele publiceren van een ‘Periodieke indicatieve aankondiging’ (Periodic Indicative Notice). Hiermee worden kandidaat-leveranciers geïnformeerd over de geplande aankopen voor maximaal 12 maanden.
  2.  Als er een concrete aanbesteding wordt gelanceerd, publiceert Elia een ‘Aankondiging van opdracht’ (Contract Notice), waarbij kandidaat-leveranciers worden verzocht om hun kandidatuurdossier in te dienen. Het indienen van een dossier in het kader van een opdracht die aan de Europese richtlijn onderworpen is, impliceert niet dat Elia de kandidaat-leverancier al heeft erkend. Elia gebruikt ook in In sommige gevallen andere type proceduren zoals qualificatie systemen (Qualfication Systems)
  3.  Op basis van de in de aankondiging vermelde criteria selecteert Elia de kandidaten die aan de aanbestedingsprocedure kunnen deelnemen. Zij mogen met andere woorden een offerte indienen op basis van de offerteaanvraag die zij van Elia ontvangen.
  4.  Nadat de offertes zijn ontvangen en geanalyseerd, worden de leveranciers indien nodig uitgenodigd om aan een of meer onderhandelingen deel te nemen.
  5.  Na afloop van de onderhandelingen gaat Elia over tot de eindbeoordeling van de offertes en tot de toewijzing.
  6.  De beslissing wordt bekendgemaakt door het publiceren van een ‘Aankondiging van gegunde opdracht’ (Contract Award Notice).

 

De periodieke indicatieve aankondiging, de aankondiging van opdracht en de aankondiging van gegunde opdracht gebeuren in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen.

 

Documenten voor de kandidaten

Documenten to leveren door de kandidaten zijn specifiek voor elke aanbesteding.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.