Contractor Safety Management (CSM)

Werkt u in opdracht van Elia? Hier vindt u de belangrijkste veiligheidsdocumenten en instructies om aan onze installaties te kunnen werken.

 • Contractor Safety Management (CSM)

  CSM is ook het resultaat van de inspanningen van de organisatie van de opdrachtgever om de gekozen aannemingsbedrijven te begeleiden, inspireren, motiveren en corrigeren bij hun veiligheidsprestaties. 

  De belangrijkste doelstellingen van Elia:

  • Toonaangevende TNB in Europa.
  • Moreel kompas (niemand geraakt gewond).
  • Langetermijnrelaties met de contractors.

  Hoe?

  • Kennen van de risico’s als men werkt met contractors.
  • Inzicht hebben in de markt.
  • Controleren en beheren van de risico’s.
  • Schade beperken als men met contractors werkt.
  • De mentaliteit binnen het bedrijf veranderen om een verandering buiten het bedrijf tot stand te brengen

 • Werken met partners

  Binnen Elia hebben we zowel omvangrijke (infrastructuur) projecten als periodieke onderhoudswerken. Daarmee willen we tegemoetkomen aan de eisen van gebruikers en het hoogspanningsnet in goede conditie houden. Om dit te verwezenlijken doen we regelmatig een beroep op externe specialisten.

  De wetgeving “werken met derden” vindt zijn oorsprong in de Welzijnswet van augustus 1996. Ze legt voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer(s) verschillende verplichtingen op. Het AREI beschrijft bovendien extra regels om de veiligheid bij werkzaamheden nabij of in elektrische installaties te verzekeren (in het bijzonder artikel 47 en 266 over codificatie).

  Elia heeft een gestructureerd preventiesysteem ontworpen om de partnerondernemingen te informeren, te onderwijzen en te begeleiden in hun werkzaamheden op of in de nabijheid van elektrische installaties.

  Het dynamisch karakter van het systeem laat ons toe om samen met de partnerondernemingen het preventiebeleid verder uit te werken en aan te passen aan BBT en nieuwe inzichten. Op die manier willen we elke ongewenste gebeurtenis tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden te vermijden. Together, we go for zero !

  De audits werkleider zijn een preventief middel om te verifiëren of de verbeterprogramma’s worden omgezet in dagdagelijkse beleving op de werf.

  Dit betekent :

  • Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn bij onze partnerondernemingen met als doel 0 ongevallen (voor iedereen). 
  • Het Continu verbeteren van de risicoherkenning.
  • De Verificatie van de toepassing van de aangeleerde items in de opleiding werkleider.
  • Een Aanzet geven tot mentaliteitswijziging, en klimmen op de Safety Culture Ladder.
  • De Relatie Elia-Contractor brengen tot een open constructieve samenwerking.

   

 • GO FOR ZERO-programma

  Voor Elia, haar medewerkers, externe contractors, distributienetbeheerders en het grote publiek is veiligheid een prioriteit. Nul ongevallen blijft het doel van het bedrijf.

  Elia versterkte haar interne veiligheidsbeleid met het programma 'Go for Zero'. Met haar campagne ‘Safety for Contractors’ wil Elia de sensibilisering uitbreiden naar haar externe contractors.

  De belangrijkste doelstellingen van Elia:

  • Het CAPEX- en onderhoudsprogramma op een veilige manier uitvoeren.
  • De ‘slagkracht’ op het vlak van ‘asset management’ en onderhoud verhogen.
  • Deze doelstellingen beïnvloeden het werk van zowel de interne als externe technici. De werkgewoontes op het terrein moeten dus aangepast worden op het vlak van veiligheid, kwaliteit en efficiëntie.

  Elia concentreert zich op vier pijlers:

  •  Competenties - Sociale & technische vaardigheden
   Op een gestructureerde manier de competenties (soft + hard skills) die nodig zijn om de belangrijkste doelstellingen te realiseren, ontwikkelen en in stand houden.
  • De operationele dialoog verankeren
   Bij het verankeren van veranderingen in de organisatie staat het concept van operationele dialoog centraal. Op die manier kunnen medewerkers, hiërarchische verantwoordelijken en contractors makkelijker met elkaar overleggen.
  • Voortdurende verbetering verder stimuleren    
   Elia streeft naar een cultuur waarin iedereen zich voortdurend inzet voor verbetering. Verbetervoorstellen van medewerkers zijn daarbij meer dan welkom. Sommige van die uitgewerkte ideeën werden reeds uitgerold naar alle Elia-teams.
  • Zorgen voor eenheid op veiligheidsniveau
   Go for Zero geldt voor iedereen, van interne Elia-medewerker tot interim of contractor. Bij alle activiteiten maken we van veiligheid onze topprioriteit.Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.