Contractor die al voor Elia werkt: aankopen

De belangrijkste activiteiten in deze categorie zijn aannemingswerken in hoogspanningsposten en op hoogspanningslijnen en -kabels.

  • Tijdens de uitvoeringsfase van de investeringsprojecten, wenst Elia het beheer van de contracten te optimaliseren. Daarom zullen bepaalde projecten geleid worden door een projectleider van Elia samen met een contract manager. De contract manager staat in voor de goede verstandhouding met de leverancier en is verantwoordelijk voor de bijvoegsels voor de contracten.
  • Voor meer informatie, gelieve onze aankoop politiek werken te raadplegen.

Aankoop politiek werken

De belangrijke elementen zijn:

1 "Pass-and-Fail" systeem bij de aanbieding

  • Voor alle nieuwe offerte aanvragen zal een “pass and fail” systeem van toepassing zijn bij de analyse van de eerste offerte. Hierbij wensen wij ons te verzekeren dat de aannemers die een aanbieding maken, voldoende rekening houden met veiligheid en kwaliteit elementen door een degelijke analyse te maken van het lastenboek. Niet kwalitatieve offertes kunnen in deze fase geweerd worden.

    Alle elementen moeten positief beantwoord worden, anders zal uw offerte niet weerhouden kunnen worden. Deze manier van werken zal van toepassing zijn op alle opdrachten voor aannemingen voor investeringsprojecten en voor schilderwerken

2 Introductie van een "TCO model"

  • Na toepassing van het "Pass fail"-systeem worden projecten toegekend volgens een TCO die naast de prijs ook rekening houdt met kwaliteit, veiligheid en attitude. Dit model is van toepassing op alle nieuwe aanbestedingen vanaf 1.7.2019 (waarvan de bedragen onder de huidige Europese drempel liggen) en zal dienen als referentie voor alle nieuwe projecttoewijzingen.

3 Aanpassing van het bonus-malussysteem aan een bonussysteem/actieplan

  • In geval van een negatieve evaluatie wordt door de aannemer met de steun van Elia een actieplan opgesteld om de technische en veiligheidsproblemen, die zich tijdens de uitvoering van een project voordoen, op duurzame wijze op te lossen.

4 Nieuwe regels omtrent het gebruik van aannemers

  • Het gebruik van onderaannemers vertegenwoordigt een bijkomend risico zowel naar technische uitvoering als naar het beheer van de veiligheid op de werven. Nieuwe regels omtrent complexe technische taken en kritische fases worden van toepassing. De aannemer die een beroep doet op onderaannemers is verplicht zich te houden aan de regels.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.