Noodsituatie

De belangrijkste noodprocedures en bijbehorende voorschriften en normen staan op deze pagina vermeld.

Veilige werking van het netwerk in alle omstandigheden

In normale omstandigheden stellen de ondersteunende diensten Elia in staat om de frequentie en de spanning binnen de operationele limieten te houden, de risico's op congestie te beheersen en het evenwicht tussen productie en verbruik te beheren.

In uitzonderlijke situaties is het mogelijk dat de hulpdiensten niet langer voldoende zijn of niet beschikbaar zijn om het net normaal te laten functioneren. De noodprocedures die door Elia zijn ontwikkeld in overeenstemming met de van kracht zijnde Europese en nationale regelgeving maken het mogelijk om deze uitzonderlijke situaties aan te pakken.

De noodprocedures van Elia zijn tot stand gekomen in overleg met de distributiesysteembeheerders, de significante netgebruikers en de publieke overheden en zijn gevalideerd door de Minister van Energie.

Deelnamen van aanbieders van hersteldiensten om het net te herstellen

Om het net te kunnen herstellen na een blackout doet Elia een beroep op aanbieders van hersteldiensten op contractbasis om het nethertstel op te starten. Deze zogenaamde "black-start" productie-eenheden hebben een contract gesloten met Elia en zijn onderworpen aan de voorwaarden om op te treden als aanbieder van hersteldiensten op contractbasis.

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.