EIC-codes

Een EIC-code is nodig om data uit te wisselen op de energiemarkt. Vraag hier je code aan of raadpleeg de lijst van reeds toegekende codes.

Wat is een EIC-code ?

Om op een efficiënte wijze elektronische data-uitwisselingen te verzekeren binnen de Europese energiemarkt is een eenvormig identificatiesysteem noodzakelijk.
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) zette hiervoor een Europees codeschema op punt, namelijk EIC (Energy Identification Code scheme).
De EIC is enkel een coding scheme en geen recht of toestemming om energie te traden.

Toekenning van een EIC-code aan een marktpartij

Het toekenningsproces verloopt in drie stappen: 

  1. Indiening door de marktpartij: een marktpartij vraagt bij het LIO (Local Issuing Office) een lokale of internationale EIC-code.  
  2. Validering en toekenning: het LIO valideert de referenties van de marktpartij en kent de code toe.  
  3. Verificatie en integratie: het LIO publiceert de toegekende EIC-code op de betrokken pagina van de website van het LIO.
  4. Als het om een internationale EIC-code gaat, controleert het CIO (Central Issuing Office) de EIC-code en neemt deze op in het centraal register. 

Dezelfde stappen gelden voor het wijzigingen of schrappen van een EIC-code.

EIC-code aanvragen

Elia is Issuing Office voor België en is dus gemachtigd om EIC-codes uit te reiken. Een EIC-code is een unieke code. Marktpartijen die reeds over een code beschikken, dienen er dus geen meer aan te vragen bij Elia.

Hebt u nog geen code, dan kan u deze aanvragen door dit formulier in te vullen.


Disclaimer over btw-codes

Het doel van deze webpagina is om personen die deelnemen aan de energiemarkt informatie te verschaffen over de Energy Identification Code (EIC) die noodzakelijk is bij de uitwisseling van elektronische gegevens (EDI).

Elia kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot rechtstreekse, onrechtstreekse, algemene, speciale, incidentele of gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die via deze site verkregen is. De btw-codes in het bijzonder worden enkel ter informatie gegeven en het is de verantwoordelijkheid van de betrokken partij om de geldigheid te beoordelen. Dat kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van de website van de Belastingen en Douane-unie.

Bovendien streven wij ernaar om onderbrekingen door technische fouten tot een minimum te beperken. Het is echter mogelijk dat bepaalde gegevens of informatie op deze pagina opgesteld of opgenomen zijn in bestanden of formaten die niet foutvrij zijn. We kunnen niet garanderen dat onze dienst door dergelijke problemen niet onderbroken wordt of op een andere manier hinder zal ondervinden. Elia aanvaardt geen aansprakelijkheid, als er zich dergelijke problemen voordoen ten gevolge van het gebruik van deze site of hiermee gekoppelde externe sites.

 

 

 

 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.