Het congestierisico verminderen

Voor een veilige werking van het net coördineert Elia assets, onder meer op grond van productieprogramma's en informatie over de overblijvende flexibiliteit. Deze informatie ontvangt Elia van programmeringsverantwoordelijken (Scheduling Agents).

Als input voor veiligheidsanalyses gebruikt Elia programma's van het actief vermogen van productie-eenheden die ze ontvangt na het sluiten van de day-aheadmarkt. Op basis van deze veiligheidsanalyses kunnen dan congestierisico's in het net worden gedetecteerd.

 

Corrigerende maatregelen

Wanneer Elia beschikt over de planningen en zicht heeft op de beschikbare flexibiliteit van elke productie-eenheid, helpt dit om eventuele corrigerende maatregelen te treffen en risico's weg te nemen. Elia kan producenten vragen om hun productie aan te passen, door meer of minder actief vermogen op te wekken, of zelfs door te vragen om zo nodig een eenheid op te starten of uit te schakelen als dat mogelijk is. Elia vergoedt producenten voor dergelijke verzoeken.

Momenteel ontvangt Elia de productieprogramma's en flexibiliteitsinformatie van productie-eenheden met een geïnstalleerde capaciteit van 25 MW of meer die aangesloten zijn op het Elia-net. Ook andere productie-eenheden kunnen deel uitmaken van een contract om door Elia te worden gecoördineerd (dit gaat dan om eenheden die het Elia-net ernstig kunnen aantasten) of om specifieke systeemdiensten aan te bieden (als een contract voor coördinatie een voorwaarde is voor het verstrekken van de dienst).

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.