Het congestierisico verminderen

Voor een veilige werking van het net coördineert Elia de technische eenheden, onder meer op basis van productieprogramma's en informatie over de overblijvende flexibiliteit. Deze informatie ontvangt Elia van programmeringsverantwoordelijken (Scheduling Agents of SA’s).

Als input voor veiligheidsanalyses gebruikt Elia onder meer programma's van het actief vermogen van technische eenheden die ze ontvangt na het sluiten van de day-aheadmarkt. Op basis van deze veiligheidsanalyses kunnen dan congestierisico's in het net worden gedetecteerd.

Corrigerende maatregelen

Wanneer Elia beschikt over de planningen en zicht heeft op de beschikbare flexibiliteit van elke productie-eenheid, helpt dit om eventuele corrigerende maatregelen te nemen en risico's weg te nemen. Elia kan producenten vragen om hun productie aan te passen, door meer of minder actief vermogen op te wekken, of zelfs door te vragen om zo nodig een technische eenheid op te starten of uit te schakelen als dat mogelijk is. Elia vergoedt producenten voor dergelijke verzoeken.

Momenteel ontvangt Elia de productieprogramma's en flexibiliteitsinformatie van productie- en opslageenheden met een geïnstalleerde capaciteit van 25 MW of meer die aangesloten zijn op het Elia-net. Ook andere productie-eenheden kunnen in een contract worden opgenomen om door Elia te worden gecoördineerd (dit gaat dan om eenheden die het Elia-net ernstig kunnen aantasten) of om specifieke systeemdiensten aan te bieden (als een contract voor de Scheduling Agent een voorwaarde is voor het verstrekken van de dienst).

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.