Verkoop Vlaamse groenestroom- en warmtekrachtcertificaten aan Elia

De Vlaamse regering trof een regeling waarbij netbeheerders groenestroom- of warmtekrachtcertificaten moeten kopen tegen een gegarandeerde minimumprijs.

De rol van Elia

Elia voert als transmissienetbeheerder of als beheerder van het lokale transmissienet deze openbare dienstverplichtingen uit en heeft dus de verplichting om de groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten te kopen van producenten van hernieuwbare energie die daar om vragen. Het betreft certificaten uitgereikt door de Vlaamse regulator. De netbeheerders moeten volgens artikel 7.1.6 van het decreet houdende de algemene bepalingen betreffende het energiebeleid – “Het Energiedecreet” de groenestroomcertificaten kopen van producenten waarvan de installaties op hun net zijn aangesloten of op de gesloten distributienetten verbonden met hun net, voor zover de producent hierom verzoekt. Dit betekent dat Elia in zijn hoedanigheid van beheerder van het plaatselijk vervoernet voor elektriciteit de Vlaamse minimumsteun moet toepassen voor productie-installaties die zijn aangesloten op het plaatselijk vervoernet (van 70 kV tot en met 30 kV) in het Vlaams Gewest. De minimumsteun wordt vastgelegd afhankelijk van de gebruikte energiebron, de gebruikte productietechnologie en de datum van indienstname. De datum van indienstname bepaalt ook de duurtijd van deze minimumsteun.

Procedure

Vooraleer steuncertificaten aan Elia te verkopen, bezorgt de producent het aanvraagformulier voor de opmaak van een overeenkomst groenestroomcertificaten of warmetekrachtcertificaten volledig ingevuld en ondertekend terug via email naar cs@elia.be.

 

Facturatieproces

Na de verkoop aan Elia van groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten stuurt de producent een factuur volgens bijgaand voorbeeld naar Elia ofwel per post: Elia Transmission Belgium SA, t.a.v. Leveranciersboekhouding, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, ofwel per e-mail naar Invoice_GCV@elia.be in .pdf formaat.


Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies