Verkoop Vlaamse groenestroom- en warmtekrachtcertificaten aan Elia

De Vlaamse regering trof een regeling waarbij netbeheerders groenestroom- of warmtekrachtcertificaten moeten kopen tegen een gegarandeerde minimumprijs.

De rol van Elia

Elia voert als transmissienetbeheerder of als beheerder van het lokale transmissienet deze openbare dienstverplichtingen uit en heeft dus de verplichting om de groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten te kopen van producenten van hernieuwbare energie die daar om vragen. Het betreft certificaten uitgereikt door de Vlaamse regulator. De netbeheerders moeten volgens artikel 7.1.6 en 7.1.7 van het decreet houdende de algemene bepalingen betreffende het energiebeleid – “Het Energiedecreet” de groenestroomcertificaten- en/of warmte-krachtcertificaten kopen van producenten waarvan de installaties op hun net zijn aangesloten of op de gesloten distributienetten verbonden met hun net, voor zover de producent hierom verzoekt. Dit betekent dat Elia in zijn hoedanigheid van beheerder van het plaatselijk vervoernet voor elektriciteit de Vlaamse minimumsteun moet toepassen voor productie-installaties die zijn aangesloten op het plaatselijk vervoernet (van 70 kV tot en met 30 kV) in het Vlaams Gewest. De minimumsteun wordt vastgelegd afhankelijk van de gebruikte energiebron, de gebruikte productietechnologie en de datum van indienstname. De datum van indienstname bepaalt ook de duurtijd van deze minimumsteun.

Procedure

1. Aanmaken nieuwe installatie op het VREG-platform

1.1 PV-installaties

Eigenaars van een PV-installatie moeten zich in de eerste plaats eenmalig registreren om toegang te krijgen tot de certificatendatabank van de VREG (het VREG-platform) via https://energieloket.vlaanderen.be/registraties/certificaatbeheer/

Wanneer de eigenaar een onderneming is, dan moet deze zich registreren als onderneming. De eigenaar duidt tijdens de registratie een lokale beheerder aan die voor de volledige onderneming de rechten beheert in het Gebruikersbeheer. Meer informatie hieromtrent vindt u terug in de handleiding VREG-platform https://www.vreg.be/nl/handleiding-vreg-platform

Elia maakt de installatie aan op het VREG-platform. De certificaatgerechtigde bezorgt hiervoor het aanvraagformulier steuncertificaten PV volledig ingevuld en ondertekend aan Elia per email naar GC@elia.be, samen met AREI-keuringsverslag, onafhankelijk of de certificaten aan Elia verkocht worden aan de minimumsteun of niet.

1.2 Andere technologieën (WND, BGS, BMS, WKK)

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) maakt de installatie aan op het VREG-platform. De aanvraag voor het verkrijgen van steuncertificaten moet ingediend worden via het online platform Expertbase van het VEA.

Onderstaand schema geeft een algemeen overzicht van de procedure

2. Verkoop van groenestroom- en/of warmte-krachtcertificaten aan minimumsteun aan Elia

Groenestroom- en/of warmte-krachtcertificaten kunnen enkel aan minimumsteun verkocht worden aan Elia wanneer de installatie werd aangemaakt op het VREG-platform (zie punt 1).

Vooraleer steuncertificaten te verkopen aan Elia, bezorgt de certificaatgerechtigde het aanvraagformulier voor de opmaak van een overeenkomst groenestroom- of warmte-krachtcertificaten volledig ingevuld en ondertekend per email naar cs@elia.be, samen met de definitieve beslissingsnota van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Deze beslissingsnota omvat de toepassing van artikel 6.1.2 van het Energiebesluit.

Facturatieproces

Na de verkoop aan Elia van groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten stuurt de producent een factuur volgens bijgaand voorbeeld naar Elia ofwel per post: Elia Transmission Belgium SA, t.a.v. Leveranciersboekhouding, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, ofwel per e-mail naar Invoice_GCV@elia.be in .pdf formaat.


Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies