Maatschappelijke betrokkenheid

We creëren een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar net voor de toekomst door in te zetten op een transparante, duidelijke en constructieve dialoog met onze stakeholders.

Onze relaties zijn gebaseerd op vertrouwen en dialoog

We tonen wederzijds respect en empathie om de beste oplossingen te vinden voor de samenleving en het milieu in de gebieden waar wij infrastructuurprojecten uitvoeren. Onze relaties zijn gebaseerd op vertrouwen en dialoog.

Wij zijn ervan overtuigd dat een vroege betrokkenheid van de stakeholders cruciaal is voor het succes van de energietransitie en voor de belangrijke projecten die vereist zijn om ze te verwezenlijken. Al in de vroege conceptfase werken wij nauw samen met stakeholders zoals lokale gemeenschappen, verenigingen, ngo's en verschillende overheidsinstanties. We hebben verscheidene initiatieven gestart met gouverneurs en burgemeesters, van wie de interventie waardevol is om alle betrokkenen samen te brengen.

Aanpak voor aanvaarding door het publiek

We hebben ook een geïntegreerde methodologie voor communicatie en publieke acceptatie ontwikkeld die de stakeholder- en communicatieacties systematisch integreert in de ontwikkeling en engineering van het net. Zo kunnen we niet alleen het risico van gestrande kosten beheren, maar ook projecten uitwerken die optimaal rekening houden met het maatschappelijk belang. Tijdens de levenscyclus van het project neemt Elia haar beslissingen aan de hand van een maturiteitsbeoordeling van het project, gebaseerd op de meningen van de belanghebbenden. Samenwerking met belanghebbenden is volledig aan de orde in het hele project, waarbij in elke fase een duidelijk aanvaardingsniveau wordt verwacht. Tot slot hebben we een publiek referentiekader uitgewerkt om de impact van nieuwe infrastructuurprojecten te verzachten en de resterende impact te compenseren.

Meer lezen over onze maatschappelijke betrokkenheid

Geïntegreerd jaarverslag

19 april 2024

Geïntegreerd jaarverslag 2023

Het geïntegreerd jaarverslag 2023 van Elia Group: 'Fully Charged for Change'. In dit jaarverslag werden voor het eerst het duurzaamheids-, het strategische en financiële verslag van Elia Group gebundeld.


Onze partnerschappen, stakeholders, maatregelen en vergoedingen

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.