Onevenwichtsprijzen 1'

Elia publiceert een berekende onevenwichtsprijs op basis van cumulatieve geactiveerde volumes per minuut.

Cumulatieve onevenwichtsprijs per 1 minuut en componenten

Op deze pagina vindt u informatie over de cumulatieve onevenwichtsprijs en de componenten ervan voor elke minuut tijdens het afgelopen uur.

Tijdsinterval voor het publiceren van gegevens

Op het aangegeven tijdstip worden de recentst beschikbare gegevens verzameld en wordt de informatie zo snel als technisch mogelijk weergegeven. De gepubliceerde waarden van de cumulatieve ACE en SI verschillen van de publicatie van het actueel systeemonevenwicht omdat die laatste waarden ogenblikkelijke waarden zijn.
Alle gepubliceerde waarden zijn niet-gevalideerde waarden en mogen dus enkel gebruikt worden als een indicatie.

Imbalance Prices 1min

 • Quarter
  Minuut na dewelke de berekening was uitgevoerd.
  Voorbeeld: “11 :49" betekend da talle evenementen tussen 11:45:00.00 (hh:mm:ss) en 11:49:59.99 in rekening zijn genomen om de inschatting van de gegevens gerelateerd aand kwartier 11u45-12u00 te berekenen
 • Minute
  Minuut na dewelke de berekening was uitgevoerd.
  Voorbeeld: “11 :49" betekend da talle evenementen tussen 11:45:00.00 (hh:mm:ss) en 11:49:59.99 in rekening zijn genomen om de inschatting van de gegevens gerelateerd aand kwartier 11u45-12u00 te berekenen
 • Quality Status

  Indicator van de waarschijnlijkheid van de gegevens
  De mogelijke waarden zijn de volgende:

  • Non-validated (standaard) : geen fout gedetecteerd gedurende de berekening en publicatie cyclus. De gepubliceerde gegevens zijn waarschijnlijk maar zijn niet door een operator gereviseerd
  • Data issue: ten minste een fout gedetecteerd gedurende de berekening en publicatie cyclus. De gepubliceerde gegevens zijn onzeker en moeten door een operator gereviseerd worden

  Belangrijke opmerking: de referentie voor de facturatie van onbalans zijn de 15-minuut gegevens


 • ACE
  De Area Control Error (ACE) of zonale regelfout is de onbedoelde afwijking van het geplande regelprogramma voor de vermogensuitwisseling van een regelzone. (alle opzettelijke afwijkingen van het programma, te wijten aan eenheden die FCR leveren, of te wijten aan energie-uitwisselingen op de EU-balanceringsplatformen, worden dus uitgesloten van de ACE). In België is de ACE gelijk aan de FRCE (Frequency Restoration Control Error)
 • SI
  Het systemonevenwicht (SI) is het verschil van de onbedoelde afwijking van de geplande en gemeten grensoverschrijdende stromen van een regelzone en de frequentieherstelreserves die geactiveerd zijn om de balans te houden in de regelzone. De exacte berekening is opgenomen in T&C BRP. De waarden die voor een bepaalde minuut worden gepubliceerd, worden berekend op basis van het gemiddelde van de gebeurtenissen die plaatsvonden tussen het begin van het kwartier en het einde van de betreffende minuut.
 • α

  Alpha

  Additionele incentive boven de regelprijs toegevoegd in geval van grote systeemonevenwicht.

  De waarde van de alpha component wordt berekend rekening houdend met de gemeten SI (gepubliceerd op de 15-minuut onbalansprijzen pagina) voor de vorige kwartiers, en met de ingeschat SI voor het lopend kwartier (gepubliceerd in het huidig tabel)

 • MIP
  De marginale prijs van opwaartse activeringen omvat, voor een bepaald kwartier, de laagste prijs van energie gebruikt voor opwaartse activeringen om het onevenwicht in de Belgische regelzone voor dat kwartier te compenseren, een bodem en een dead band. Voor meer informatie zie artikel 30 van de T&C BRP.
 • MDP
  De marginale prijs van neerwaartse activeringen omvat, voor een bepaald kwartier, de laagste prijs van energie gebruikt voor neerwaartse activeringen om het onevenwicht in de Belgische regelzone voor dat kwartier te compenseren, een cap en een dead band. Voor meer informatie zie artikel 30 van de T&C BRP.
 • Price
  The imbalance price calculated for each quarter-hour.

Handige links

Contact

Voor alle vragen over gepubliceerde gegevens Balancing.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.