Voorspellingen van het systeemonevenwicht

Elia publiceert voorspellingen van het gemiddelde systeemonevenwicht op kwartierbasis voor zowel het lopende als het volgende kwartier.

Deze pagina bevat informative over de publicatie van Elia’s voorspellingen van het systeemonvevenwicht. Specifiek publiceert Elia:

  • Een voorspelling van het gemiddelde systeemonevenwicht op kwartierbasis voor het lopende kwartier
  • Een voorspelling van het gemiddelde systeemonevenwicht op kwartierbasis voor het volgende kwartier

Naast de publicatie van deze voorspellingen van het systeemonevenwicht (uitgedrukt in MW) publiceert Elia voor verschillende intervallen een schatting van de waarschijnlijkheid dat het gemiddelde systeemonevenwicht op kwartierbasis binnen dit interval zal liggen in het lopende en het volgende kwartier.

Publicaties op OpenDataElia

De effectieve voorspellingen van het systeemonevenwicht worden gepubliceerd op het OpenDataElia platform en zijn niet te vinden op deze pagina. In het bijzonder worden er 2 datasets over de voorspellingen van het systeemonevenwicht gepubliceerd op het OpenDataElia platform:

Iedere dataset bevat zowel de voorspellingen van het gemiddelde systeemonevenwicht op kwartierbasis (uitgedrukt in MW) als de schatting van de waarschijnlijkheid dat het gemiddelde systeemonevenwicht op kwartierbasis binnen ieder van de beschouwde intervallen ligt.

De gepubliceerde voorspellingen van het systeemonevenwicht worden iedere minuut vernieuwd door zoveel mogelijk gebruik te maken van de laatste beschikbare informatie.

Methodologie gehanteerd voor het maken van de voorspellingen van het systeemonevenwicht

De voorspellingen van het systeemonevenwicht gebeuren op basis van machine-learning algoritmes. Deze algoritmes worden eerst getraind op historische gegevens. Het getrainde model wordt vervolgens gehanteerd om dicht bij real-time voorspellingen te maken van het systeemonevenwicht. Meer informatie over de machine-learning algoritmes en de gegevens gebruikt voor het maken van de voorspellingen van het systeemonevenwicht zijn terug te vinden in de documentatie beschikbaar (in het Engels).  

Disclaimer

De gepubliceerde data reflecteert Elia’s eigen voorspellingen van het systeemonevenwicht. Het dient opgemerkt te worden dat deze voorspellingen een aanzienlijke foutenmarge hebben en dat deze publicaties niet bindend zijn voor Elia en bijgevolg enkel gedeeld worden voor informatieve doeleinden. In geen geval zal de publicatie van deze informatie of het gebruik ervan een verschuiving van de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van Elia teweeg brengen.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.