Nieuwe contractor

Ontdek wat u hoort te doen wanneer u ons wilt helpen bij de ontwikkeling van het hoogspanningsnet of de vervanging van installaties.

De commodities

Elia bestelt een grote hoeveelheid werken voor de ontwikkeling van het hoogspanningsnet en de vervanging van installaties. De voornaamste activiteiten zijn aannemingswerken in hoogspanningsposten en aan hoogspanningslijnen en –kabels. Het gaat zowel om de uitvoering van bouwkundige werken als om elektriciteitswerken.
Voor de volgende commodities wordt een Europese kwalificatieprocedure gelanceerd :

1 Burgerlijke bouwkunde Lijnen

 • Deze categorie betreft de funderingswerken aan de steunstructuren van bovengrondse lijnen, meer bepaald betonnen palen en stalen masten. De werken betreffen de bestaande of nieuwe funderingen en hangen af van het type van steunstructuur, de belasting en de aard van het terrein: 

  • funderingen op voetplaten;
  • diepfunderingen (micropalen, geboorde palen, geschroefde buispalen).

2 Werken elektriciteitslijnen

 • Deze categorie betreft elektriciteitsaannemingswerken aan de bovengrondse lijnen van het hoogspanningsnet. De voornaamste activiteiten zijn:

  • montage, assemblage, versteviging en aanpassing van stalen pylonen en betonpalen;
  • lijnwerken met of zonder trek-/remmachines, zoals het trekken en vervangen van geleiders en waakdraden, afbakening, OPGW ...;
  • intrinsieke veiligheid;
  • audit en inspectie van stalen pylonen.

3 Burgerlijke bouwkunde in de onderstations

 • Deze categorie betreft de bouwwerken van hoogspanningsonderstations, zoals de uitvoering van funderingen, de uitrusting van het gebouw, de sloop-, graaf- en alle grondverzetwerken, de voorbereiding en opschoning van bouwterreinen, de elektrische bekabeling, de aansluiting op de nutsleidingen, de buitenverhardingen en sanering ...

4 Elektriciteitswerken in de onderstations

 • Deze categorie van werken betreft de installatie en controle van de elektrische uitrustingen en het toebehoren van de onderstations voor de niveaus laag-, midden- en hoogspanning. Hieronder verstaan we verlichtingswerken, bedienings-, verbindings- en aansluitingswerken van hoogspanningstoestellen, de plaatsing van kasten, de installatie van cellen en laag-, midden- en hoogspanningskabels, onderlinge verbindingen, lijnvelden ... De werken worden in subcategorieën onderverdeeld volgens het spanningsniveau, namelijk:
  • MS/36 kV
  • 70kV, 110kV, 150 kV
  • 220kV, 380 kV

5 Kabelwerken

 • Deze categorie betreft de installatie van ondergrondse kabels tussen en in de onderstations. Dit vereist dat de contractors moeten kunnen aantonen dat ze expertise hebben in volgende activiteiten: het trekken van kabels (HS, signalisatie, optische vezel, drainage ...), graaf- en aanvulwerken (uitvoering van sleuven, sloopwerken ...), verbindingswerken, reparatiewerken ...
  Voor het trekken en plaatsen van kabels gelden de algemene en bijzondere technische specificaties volgens de infrastructuurprojecten. Elia deelt de kabelwerken in volgens deze spanningsniveaus:
  • MV, 36 kV, 70 kV (zonder optische vezel);
  • 70 kV (met vezel), 150 kV 2000 mm² (met vezel);
  • 150 kV 2500 mm², 220 kV;
  • 380 kV.

6 Glasvezelwerken

 • Bij Elia bestaat deze categorie van werken uit de realisatie van glasvezellijnen en de installatie-, blaas- en meetwerken. Het beheer en onderhoud van het optische net, net als de preventieve en curatieve interventies, gebeuren binnen in de onderstations en ter hoogte van de boven- en/of ondergrondse verbindingen die deze onderstations met elkaar verbinden.
  De plaatsing van glasvezelkabels wordt gebruikt in de overdracht van elektrisch vermogen via distributie- en telecomlijnen om zo de overdracht van data en gegevens mogelijk te maken.

7 Schilderwerken

 • De schilderwerken vertegenwoordigen een niet te onderschatten deel van de vernieuwings- en onderhoudsactiviteiten van Elia's hoogspanningsinfrastructuren en worden in twee categorieën onderverdeeld:

  • het schilderen van elektriciteitspylonen;
  • het schilderen van onderstations.

8 Snoeiwerken

 • De snoei- en rooiwerken in de omgeving van hoogspanningslijnen en het onderhoud aan de voet van hoogspanningspylonen vormen een dienstverleningsactiviteit uitgevoerd door erkende ondernemingen die voor rekening van Elia werken.

Andere Europese procedures kunnen gelanceerd worden voor specifieke activiteiten, zoals offshore werkzaamheden.

Contact

Frederik Seghers
Lead Buyer Works
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.