Facilitering van de elektriciteitsmarkt

Elia deelt de Europese ambitie om een geïntegreerde elektriciteitsmarkt tot stand te brengen en verschillende marktspelers aan te moedigen tot het aanbieden van systeemdiensten.

Elektriciteitsmarkten integreren: capaciteit berekenen en toewijzen

Gecoördineerde mechanismen voor het berekenen en toewijzen van capaciteit maken de commerciële, grensoverschrijdende uitwisseling van elektriciteit mogelijk, van year-ahead tot intraday. Zo krijgen Belgische marktpartijen toegang tot markten in andere landen. De beschikbare grensoverschrijdende transmissiecapaciteit wordt door Elia en andere TNB's berekend en toegewezen via transparante en niet-discriminerende processen.

Europese TNB's werken nauw samen om een Europese interne elektriciteitsmarkt tot stand te brengen. Daarbij stimuleren ze een efficiënt gebruik van het Europese geïnterconnecteerde net om elektriciteit tussen landen uit te wisselen. De organisatie en uitvoering van die markten wordt geregeld via een Europees juridisch kader (in het bijzonder de volgende codes: CACM – Capacity Allocation & Congestion Management, FCA – Forward Capacity Allocation, en het Clean Energy Package).
Als marktfacilitator neemt Elia deel aan verschillende projecten:
  • Het aanleveren van pan-Europese methodologieën via ENTSO-E.
  • Single Day-Ahead Coupling (SDAC): Elia maakt deel uit van het gezamenlijke project van transmissiesysteembeheerders en NEMO's. Dit is een project voor het invoeren van een geïntegreerde prijskoppeling voor de day-aheadmarkt in heel Europa, waarmee wordt voortgebouwd op het vorige project, Multi Regional Coupling (MRC).
  • Single Intraday Coupling (SIDC), een project voor de koppeling van de Europese grensoverschrijdende intradaymarkt (een uitbreiding van de integratie die al werd bereikt via het XBID-project).
  • Elia is zowel actief in de 'Core'- als de 'Channel'-capaciteitsberekeningsregio's (Capacity Calculation Regions - CCR) en bouwt daarmee voort op de expertise die ze al verworven heeft via het opzetten van processen voor marktintegratie in de regio Centraal-West-Europa (CWE).


Energieoverdracht

Dankzij het mechanisme van Energieoverdracht (eveneens gekend als Transfer of Energy of ToE) kan een netgebruiker zijn flexibiliteit zelf valoriseren in de energiemarkt via een derde partij, een Flexibility Service Provider, onafhankelijk van zijn leverancier. Hiervoor werd een kader gecreëerd met specifieke regels om dit mogelijk te maken.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.