Werken in de buurt van hoogspanning

Hoogspanning is levensgevaarlijk, respecteer de veiligheidsafstanden. En neem voordat u een werk start altijd eerst contact op met Elia’s Contact Center.

Wanneer moet u ons Contact Center contacteren?

Werken in de buurt van een hoogspanningsinstallatie kent specifieke risico’s. Ons Contact Center kan u vertellen welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen.

In een aantal gevallen bent u verplicht ons te contacteren voordat u start met werkzaamheden:

 • werken op minder dan 100 meter van onze installaties;
 • werken in de nabijheid van leidingen die gevaarlijke producten vervoeren;
 • werken nabij hoogspanningslijnen;
 • werken nabij ondergrondse elektriciteitskabels;
 • vóór de start van een bouwproject of vóór het afleveren van een bouwvergunning
 • werken met hoge landbouwvoertuigen (zoals tractoren, sproeimachines of maaidorsers) onder hoogspanningslijnen;
 • werken met een kraan, hoogwerker, graafmachine of een ander lang werktuig (zoals een ladder);
 • dakwerken of stellingwerken op minder dan 100 meter van een luchtlijn;
 • een windturbine oprichten.

Specifieke regels

Voor sommige van bovenstaande werkzaamheden gelden specifieke regels. Ons Contact Center vertelt u alles wat u moet en wilt weten. De specifieke regels hebben betrekking op:

1 Bouwen

 • Er gelden wettelijk vastgelegde hoogtebeperkingen voor gebouwen in de buurt van een hoogspanningslijn. De toegestane hoogte hangt af van de positie van de kabels. Die positie kan variëren naargelang de aard van de verbinding, omgevingsfactoren (wind en temperatuur) en de afstand tussen de twee masten.

2 Graafwerkzaamheden, ophogingen en grondwaterbemalingen

3 Windturbines

 • Voordat u windturbines kunt oprichten, dient u advies aan Elia te vragen.  In een zone van 500 meter kunnen windturbines invloed uitoefenen zoals trillingen.  Windturbines kunnen ook een risico vormen voor hoogspanningslijnen, masten en hoogspanningsstations.  Bijvoorbeeld door valgevaar, wiekbreuk en ijsworp.   Afhankelijk van de locatie kunnen er specifieke richtlijnen gelden.   Elia heeft haar regelgeving op 1 februari 2024 geoptimaliseerd.
  Bekijk onze procedure advies windturbines in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties voor aanvullende informatie.


Uitgebreide informatie over activiteiten in de buurt van hoogspanningslijnen, leest u in onze brochure Veiligheid in de buurt van hoogspanningsinstallaties.

Contact Center

Contact Center North
Vaartkaai 2
2170 Merksem
Contact Center South
Rue Phocas Lejeune 23
5032 Les Isnes (Gembloux)
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.