Capaciteitsberekening

Om de commerciële uitwisseling van elektriciteit over de grenzen heen te vergemakkelijken, worden de beschikbare capaciteiten op een gecoördineerde manier berekend.

Gecoördineerde capaciteitsberekening betekent dat de onderlinge afhankelijkheid tussen de “gecoördineerde” grenzen in rekening worden genomen bij de berekening van de grensoverschrijdende capaciteiten. Dat zorgt ervoor dat de capaciteitsberekening betrouwbaar is en dat de capaciteit optimaal ter beschikking wordt gesteld aan de markt.

Vandaag maakt de capaciteitsberekening van de BE-NL en BE-FR biedzonegrenzen deel uit van een ruimere coördinatie binnen de CWE-regio.


De jaarlijkse en maandelijkse capaciteiten worden weergegeven via NTC-berekeningen. Voor meer informatie over deze methodologieën, zie methodologie voor jaarlijkse en maandelijkse capaciteitsberekening (in het Frans).
Voor de berekening van de day-ahead capaciteit is de regio Central West Europe (CWE) een koploper: in 2015 was CWE de eerste regio die een flow-based-methodologie toepaste, wat de uiteindelijke methodologie is die de CACM-regelgeving nastreeft.
 
Meer informatie (inclusief de laatste goedkeuringspakketten) is beschikbaar op de website van JAO.

 


De berekening van de intraday capaciteit maakt het mogelijk om in een dagelijks proces gecoördineerde extra capaciteit vrij te geven aan de marktspelers, met als uitgangspunt het resultaat van de flow-based day aheadmarktkoppeling.
 
Meer informatie is beschikbaar via de context paper (in het Engels) en het goedkeuringspakket (in het Engels) van de methodologie voor de berekening van intradaycapaciteit.


In de toekomst zullen de capaciteiten aan alle biedzonegrenzen op een gecoördineerde manier worden berekend op het geografische niveau van de Capacity Calculation Regions (CCR).  Elia is lid van twee capaciteitsberekeningsregio’s (CCR's), namelijk de regio’s Core en Channel, zoals in 2016 bepaald door het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulatoren (Agency for the Cooperation of Energy Regulatory Authorities of ACER).

De capaciteitsberekening voor de BE-GB-biedzonegrens maakt deel uit van de Channel-regio.

  • Elia zal een tussentijdse methodologie hanteren totdat de Methodologie voor Langetermijncapaciteitsberekening (LTCCM) van de Channel-regio wordt toegepast.
  • Voor de Day-Aheadcapaciteitsberekening heeft Elia een voorlopige oplossing uitgewerkt als stapsgewijze toepassing van de Channel CCM (cf. art. 27(5)). De voorlopige oplossing is grotendeels en waar mogelijk in overeenstemming met de methodologie voor Channel Capaciteitsberekening (CCM).

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.