Congestiebeheer

Deze sectie toont een overzicht van de congestiebeheersacties die door Elia worden uitgevoerd, hetzij voor zijn eigen behoeften, of ter ondersteuning van een aangrenzende TSO

Verordening (EU) nr. 543/2013 van de Commissie betreffende de indiening en publicatie van gegevens op elektriciteitsmarkten definieert de begrippen Redispatching en Countertrading als volgt :

  • "Redispatching" : Maatregel die door één of meerdere systeembeheerders wordt geactiveerd door een wijziging van het opwekkings- en/of belastingspatroon teneinde de fysieke stromen in het transmissiesysteem te veranderen en fysieke congestie te verlichten. Verder onderscheid kan worden gemaakt tussen :
    • Interne redispatching: alle redispatching-biedingen worden uitgevoerd in de biedzone waar de congestie zich bevindt
    • Grensoverschrijdende redispatching : De redispatching-biedingen worden uitgevoerd in verschillende biedzones
  • "Countertrading" : Zoneoverschrijdende transactie die door systeembeheerders tussen twee biedzones is opgestart om fysieke congestie te verlichten.

High level overzicht van de Channel Redispatching / Countertrading Action door Elia

Overeenkomstig de Channel CCR-methodologie voor Coordinated Redispatching en Countertrading, die vereist dat elke Channel TSO op zijn website een high-level overzicht publiceert van de RD-en CT acties die kunnen worden geactiveerd om het evenwicht van zijn net te herstellen na een redispatching/countertrading op een Channel Interconnector (Nemo Link in het geval van Elia), vindt u dit overzicht terug in dit document (in het Engels)


Verbetering van de kwaliteit van de inputgegevens voor congestiebeheer

Op 9 december 2021 heeft de CREG beslissing (B)658E/73 genomen over de doelstellingen die Elia in 2022 moet bereiken in het kader van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie. Een van de in dit besluit vastgestelde stimulansen is "Verbetering van de kwaliteit van de inputgegevens voor congestiebeheer". De stimulans omvat in de eerste plaats een analyse van de belangrijkste afwijkingen tussen voorspellingen en werkelijkheid en een onderzoek naar mogelijke oplossingen, en in de tweede plaats een voorstel voor de uitvoering van concrete oplossingen op korte en lange termijn. Het eindverslag kan hier worden gedownload. Het doel van dit verslag is een overzicht te geven van de huidige modelleringspraktijken (individueel en gemeenschappelijk netwerkmodel) en transparantie te bieden over de kwaliteit van de inputgegevens voor congestiebeheer. Het verslag bevat ook een analyse van de oorzaken van afwijkingen in de inputgegevens (verschillende voorspellingen, bv. wind, zon, belasting, ...) en een roadmap voor de uitvoering van een reeks verbeteringen.


Driemaandelijks verslag over het Congestiebeheer

Zoals voorgesteld in antwoord op de stimulans "Verbetering van de transparantie met betrekking tot de detectie en het Congestiebeheer", gedefinieerd in de beslissing (B)658E/52 van de CREG van 28 juni 2018, publiceert Elia een driemaandelijks verslag over het Congestiebeheer dat betrekking heeft op een periode van drie maanden. Dit verslag bevat:

  • Informatie over de kwaliteit van de volgende voorspellingen die worden gebruikt als operationele inputgegevens voor de creatie van de Individuele Grid Modellen (IGM)
  • Informatie over de kwaliteit van de outputgegevens
  • Informatie over de timing, productie, locatie en doel van de actieveringen van Kostbare Herstelmaatregelen door Elia.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.