Balancerings energie volumes en prijs componenten 1’

Elia publiceert cumulatieve volumes en prijzen per product van de geactiveerde evenwicht energie per minuut

Cumulatieve geactiveerde volumes en prijzen per 1 minuut

Deze pagina met cumulatieve geactiveerde volumes en prijzen toont de details van de geactiveerde balanceringsenergie die gebruikt werd om het evenwicht in de regelzone van Elia te handhaven.
Zowel de cumulatieve prijs per 1 minuut als het cumulatieve volume per 1 minuut worden weergegeven voor elke productcategorie (indien het product daadwerkelijk werd gebruikt). Alleen maatregelen voor regeling worden vermeld die Elia aangevraagd heeft om onevenwichten in de regelzone weg te werken.

Tijdsinterval voor het publiceren van gegevens

Op het aangegeven tijdstip worden de recentst beschikbare gegevens verzameld en wordt de informatie zo snel als technisch mogelijk weergegeven. De gepubliceerde waarden van de cumulatieve geactiveerde volumes verschillen van de publicatie van het actuele systeemonevenwicht, omdat die laatste waarden ogenblikkelijke waarden zijn.
Alle gepubliceerde waarden zijn niet-gevalideerde waarden en mogen dus enkel gebruikt worden als een indicatie.Legende

 • Quarter
  Begin en eind van het betrokken kwartier.
 • Minute 

  Minuut na dewelke de berekening was uitgevoerd.

  Voorbeeld: “11 :49" betekend da talle evenementen tussen 11:45:00.00 (hh:mm:ss) en 11:49:59.99 in rekening zijn genomen om de inschatting van de gegevens gerelateerd aand kwartier 11u45-12u00 te berekenen

 • SI
  Het systemonevenwicht (SI) is het verschil van de onbedoelde afwijking van de geplande en gemeten grensoverschrijdende stromen van een regelzone en de frequentieherstelreserves die geactiveerd zijn om de balans te houden in de regelzone. De exacte berekening is opgenomen in T&C BRP.
 • ACE
  De Area Control Error (ACE) of zonale regelfout is de onbedoelde afwijking van het geplande regelprogramma voor de vermogensuitwisseling van een regelzone. (alle opzettelijke afwijkingen van het programma, te wijten aan eenheden die FCR leveren, of te wijten aan energie-uitwisselingen op de EU-balanceringsplatformen, worden dus uitgesloten van de ACE). In België is de ACE gelijk aan de FRCE (Frequency Restoration Control Error)
 • MIP
  De marginale prijs van opwaartse activeringen omvat, voor een bepaald kwartier, de laagste prijs van energie gebruikt voor opwaartse activeringen om het onevenwicht in de Belgische regelzone voor dat kwartier te compenseren, een bodem en een dead band. Voor meer informatie zie artikel 30 van de T&C BRP.
 • Floor
  De minimumwaarde van de marginale opwaarsteprijs wanneer de onbalans van het systeem boven de dead band ligt. De floor wordt berekend als het maximum van de Value of Avoided Activation (VoAA) in de positieve en negatieve richtingen voor het betreffende kwartier.
 • IGCC+
  Import van aangrenzende LFC areas naar de Belgische LFC area in geval van een negatief onevenwicht in de Belgische LFC area.
 • aFRR+

  Volume:
  Gemiddeld volume van de aFRR satisfied demand in de positieve richting (indien aangesloten op Picasso, indien losgekoppeld wordt het gemiddelde aFRR global control target gebruikt). Pre-PICASSO: het gemiddelde over de ISP (onbalansverrekeningsperiode of toepasselijke periode in geval van 1 min publicatie) van de som van de positieve aFRR Requested signalen verzonden naar de BSP's

  Prijs:
  Volume gewogen gemiddelde van de CBMP (cross border marginale prijs) met aFRR Satisfied Demand als wegingsfactor (indien aangesloten op Picasso). Bij ontkoppeling worden de lokale marginale prijs en de aFRR Global Control Target gebruikt. Vóór Picasso worden de aFRR Requested volumes en de prijzen van geactiveerde biedingen in de opwaartse richting gebruikt.

 • mFRR SA+
  Geplande geactiveerde opwaartse mFRR volumes in België
 • mFRR DA+
  Direct geactiveerde opwaartse mFRR volumes in België
 • mFRR+
  De maximumprijs van de mFRR-activeringen in opwaartse richting tijdens de ISP voor mFRR SA, DA en DA-prijs van het vorige kwartier (als er een directe activering was in het vorige kwartier die duurt tot het einde van het huidige kwartier)
 • Reserve Sharing+
  Geactiveerde opwaartse (import)capaciteit via noodcontracten met naburige transmissiesysteembeheerders
 • MDP
  De marginale prijs van neerwaartse activeringen omvat, voor een bepaald kwartier, de laagste prijs van energie gebruikt voor neerwaartse activeringen om het onevenwicht in de Belgische regelzone voor dat kwartier te compenseren, een cap en een dead band. Voor meer informatie zie artikel 30 van de T&C BRP.
 • Cap
  Is de maximale waarde van de marginale neerwaartse prijs wanneer de onbalans van het systeem onder de dead band ligt. De cap wordt berekend als het minimum van de Value of Avoided Activation (VoAA) in de positieve en negatieve richtingen voor het betreffende kwartier. The cap is computed as the minimum of the Value of Avoided Activation (VoAA) in the positive and negative directions for the concerned quarter-hour.
 • iGCC-
  Export van aangrenzende LFC areas naar de Belgische LFC area in geval van een positief onevenwicht in de Belgische LFC area.
 • aFRR-

  Volume:
  Gemiddeld volume van de aFRR Satisfied Demand in negatieve richting (indien aangesloten op Picasso, indien losgekoppeld wordt het gemiddelde aFRR global control target gebruikt). Pre-PICASSO: het gemiddelde over de ISP (onbalansverrekeningsperiode of toepasselijke periode in geval van 1 min publicatie) van de som van de positieve aFRR Requested signalen verzonden naar de BSP's

  Prijs:
  Volume gewogen gemiddelde van de CBMP (cross border marginale prijs) met aFRR Satisfied Demand als wegingsfactor (indien aangesloten op Picasso). Bij ontkoppeling worden de lokale marginale prijs en de aFRR Global Control Target gebruikt. Vóór Picasso worden de aFRR Requested volumes en de prijzen van geactiveerde biedingen in neerwaartse richting gebruikt.

 • mFRR SA-
  Geplande geactiveerde neerwaartse mFRR volumes in België
 • mFRR DA-
  Direct geactiveerde neerwaartse mFRR volumes in België
 • mFRR-
  De minimumprijs van de mFRR-activeringen in neerwaartse richting tijdens de ISP voor mFRR SA-, DA- en DA-prijs van het vorige kwartier. (Als er een directe activering was in het vorige kwartier die duurt tot het einde van het huidige kwartier)
 • Reserve Sharing -
  Geactiveerde neerwaartse (export)capaciteit via noodcontracten met naburige transmissiesysteembeheerders

Handige links


Contact

Voor alle vragen over gepubliceerde gegevens Balancing.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.