Verkoop van federale groenestroomtcertificaten aan Elia

De federale regering heeft een regeling uitgewerkt waarbij de netbeheerders groenestroomcertificaten moeten kopen tegen een gegarandeerde minimumprijs.Elia voert als transmissienetbeheerder deze openbare dienstverplichtingen uit en heeft dus de verplichting om de groenestroomcertificaten te kopen van producenten van hernieuwbare energie die daar om vragen. Het betreft certificaten die kunnen uitgereikt zijn door de CREG, de VREG, de CWaPE (sinds 01/05/2019 SPW) of BRUGEL.

De rol van Elia

In zijn hoedanigheid als transmissienetbeheerder moet Elia de groenestroomcertificaten die worden aangeboden door producenten van hernieuwbare energie in België aankopen. Elia voert als transmissienetbeheerder deze openbare dienstverplichtingen uit en heeft dus de verplichting om de groenestroomcertificaten te kopen van producenten van hernieuwbare energie die daar om vragen. Het betreft certificaten die kunnen uitgereikt zijn door de CREG, de VREG, de CWaPE (sinds 01/05/2019 SPW) of BRUGEL.

Welke installaties?

De installaties die van deze federale ondersteuning kunnen genieten, zijn deze voor offshore windenergie, fotovoltaïsche installaties die voor 1 augustus 2012 in gebruik zijn genomen en installaties die elektriciteit produceren uit water of stromen. Dit federaal ondersteuningsmechanisme heeft een geldigheidsduur van 10 jaar na de ingebruikname van de installatie.
De gegarandeerde minimumprijzen zijn vermeld in het artikel 14 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen                                                                                                                                                                                                           

Facturatie

Na de verkoop aan Elia van groenestroomcertificaten voor offshore windenergie stuurt de producent een factuur naar Elia ofwel per post: Elia Transmission Belgium SA, t.a.v. Leveranciersboekhouding, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, ofwel per e-mail naar Invoice_GCV@elia.be in .pdf formaat - slechts één pdf file per email.

Na de verkoop aan Elia van groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche installaties uit Wallonië stuurt de producent een factuur volgens voorbeeld naar Elia ofwel per post: Elia Transmission Belgium SA, t.a.v. Leveranciersboekhouding, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, ofwel per e-mail naar Invoice_GCV@elia.be in .pdf formaat - slechts één pdf file per email.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.