Gedragscode voor Leveranciers

Elia engageert zich om haar krachtige ethische principes te vertalen naar het aankoopproces en om zo via haar principes voor bedrijfsaankopen een positieve invloed uit te oefenen binnen een uitgebreider kader en ook de risico’s van niet-naleving van regels en normen binnen de toeleveringsketen te voorkomen.

Vandaar dat we een Gedragscode voor leveranciers (in let Engels) hebben opgesteld. Deze bevat internationaal overeengekomen principes inzake ethisch gedrag, gezondheid en veiligheid, en ecologische en sociale aspecten.

Om de vooropgestelde principes als een hefboom in te zetten om de positieve impact van de toeleveringsketen te verhogen, hebben we voor een benadering gekozen die op risicoanalyse steunt. Voor alle aankoopcategorieën worden de gebruikelijke risico’s en de duurzaamheidsrisico’s van de toeleveringsketen geanalyseerd en wordt er een matrix opgesteld met de bedoeling de prioriteiten te bepalen voor de engagementen van de leveranciers.

Om het beheer van de middelen en de impact te rationaliseren, hebben wij beslist om ons te focussen op de meest relevante leveranciers qua impact. In 2019, vragen we hen om digitaal te bevestigen dat ze de bepalingen van de Gedragscode voor leveranciers hebben goedgekeurd. Wij hebben ons ook voorgenomen om in 2019 de in-house vragenlijst voor zelfevaluatie aan leveranciers met hoog risico en enkele manueel geselecteerde leveranciers met middelhoog risico te bezorgen om gedetailleerde informatie over de te verbeteren punten te ontvangen.

Vanaf 2019 zal de Gedragscode voor leveranciers automatisch deel uitmaken van de documenten voor de Europese aankoopprocedures.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.