Verkoop aan Elia van groenestroomcertificaten (regio Brussel)

Artikel 27 van het decreet van 17 december 2015 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de promotie van elektriciteit voorziet in een overeenkomst voor de aankoop door Elia van groenestroomcertificaten geproduceerd in het Brussels Gewest.

De rol van Elia

De verkoper van groenestroomcertificaten kan jaarlijks beslissen om gebruik te maken van het systeem van terugkoopovereenkomst voor groenestroomcertificaten door de beheerder van het regionale vervoersnet tegen de gegarandeerde minimumprijs.

In dat geval deelt de verkoper zijn beslissing om het systeem van de terugkoopovereenkomsten onherroepelijk te gebruiken, uiterlijk op 30 april van het lopende jaar mee aan BRUGEL.

Voor uiterlijk 31 mei van het lopende jaar voert de beheerder van de database (BRUGEL) de transactie uit met betrekking tot de betrokken partijen.   In dit geval vermeldt de kennisgeving van de transactie de informatie die moet worden ingevuld met behulp van het verkoopformulier op de BRUGEL-site.

Betaling door de regionale vervoersnetbeheerder vindt plaats uiterlijk 30 juni van het lopende jaar of, indien van toepassing, binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur indien verkoper btw-plichtig is.

De regionale vervoersnetbeheerder is niet bevoegd om aanvragen tot terugkoop van groenestroomcertificaten die hem rechtstreeks door een verkoper worden gestuurd, in behandeling te nemen.

Additional steps to be taken by producers who are subject to VAT

Producers that are recorded the database of BRUGEL as being VAT-registered must send Elia an invoice to release the payment.

Invoices can be sent by post to Elia Transmission Belgium SA, Supplier Accounts, Boulevard de l’Empereur 20, 1000 Brussels or by email (in PDF format) to Invoice_GCV@elia.be.

The invoice template can be found on the page.

 
Hebt u het antwoord op uw vragen niet gevonden?
Neem contact met ons op van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur. Voor vragen met betrekking tot de invoering van uw meterstand, uw verkoopsformuleir of de validatie van uw transacties op het extranet, vragen wij u om contact op te nemen met BRUGEL.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.