Verkoop aan Elia van Waalse groenestroomcertificaten

Volgens de Waalse regelgeving heeft de lokale transmissienetbeheerder de verplichting om groenestroomcertificaten aan te kopen tegen een gewaarborgde minimumprijs.

De rol van Elia

Als transmissienetbeheerder of lokale transmissienetbeheerder leeft Elia de openbaredienstverplichtingen (in het decreet van 12 april 2001) na en heeft het dus de verplichting om de groenestroomcertificaten die worden toegekend door de overheidsinstantie aan te kopen van de producenten van groene stroom die dat vragen. Producenten van hernieuwbare energie of elektriciteit opgewekt door warmtekrachtkoppeling kunnen een deel of het geheel van de groenestroomcertificaten die hun zijn toegekend rechtstreeks aan de lokale transmissienetbeheerder verkopen.

De prijs van het groenestroomcertificaat waarvoor de lokale transmissienetbeheerder een aankoopverplichting krijgt opgelegd, is vastgelegd op € 65.


Hoe kan ik mijn groenestroomcertificaten aan Elia verkopen tegen een gewaarborgde minimumprijs van € 65?

 • Installatie met vermogen ≤ 10 kW - normale groenestroomcertificaten
  •  U bent gebruiker van het extranet van het bestuursorgaan
  Kies bij het ingeven van uw meterstand de verkoopoptie "Ik vraag Elia om de groenestroomcertificaten voor de bovenstaande periode over te kopen tegen de eenheidsprijs van € 65". Zodra de groenestroomcertificaten door het bestuursorgaan zijn toegekend, wordt de verkooptransactie automatisch uitgevoerd.  De overheidsinstantie beschikt over een wettelijke termijn van 75 dagen om een betaallijst op te stellen en die aan Elia over te maken. Elia voert daarna de betaling uit binnen 45 dagen nadat het de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten van de overheidsinstantie heeft ontvangen. De data waarop de betalingsaanvragen voor de Waalse groenestroomcertificaten ontvangen zijn, worden hieronder gepubliceerd.
  Meer informatie over het registreren van uw meterstand vindt u in de SOLWATT-gebruikershandleiding op de website van de overheidsinstantie.
  •  U bent geen gebruiker van het extranet van de overheidsinstantie
  Vul het formulier "Opgave van de driemaandelijkse meterstand voor toekenning van certificaten”, beschikbaar op de website van het bestuursorgaan, in bij elke meterstandopname en stuur het per post naar het bestuursorgaan. Wanneer het bestuursorgaan uw formulier ontvangt, zal het uw meterstand registreren. Zodra het bestuursorgaan de groenstroomcertificaten heeft toegekend, zal de verkooptransactie automatisch gebeuren.  Het bestuursorgaan beschikt vervolgens over een wettelijke termijn van 75 dagen om een betaallijst op te stellen en aan Elia over te maken. Elia voert daarna de betaling uit binnen de 45 dagen nadat het de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten van het bestuursorgaan heeft ontvangen.  Formulieren die via e-mail of fax worden verstuurd, zullen niet behandeld worden door het bestuursorgaan.

   

  Let op: als u er bij het registreren van uw meterstand niet voor heeft gekozen om uw groenestroomcertificaten aan Elia te verkopen, tegen de gewaarborgde minimumprijs van € 65, dan kunt u die nadien niet meer aan Elia verkopen in het kader van deze meteropname.

 • Installatie met vermogen ≤ 10 kW - op voorhand verkregen groenestroomcertificaten
  •  U bent gebruiker van het CWaPE-extranet
  Meer informatie over het registreren van uw transactie voor de verkoop van op voorhand verkregen groenestroomcertificaten aan Elia vindt u in de handleiding verkoop van op voorhand verkregen groenestroomcertificaten op de website van de overheidsinstantie.
  • U bent geen gebruiker van het extranet van het bestuursorgaan.
  Vul het formulier “Verkoop van groenestroomcertificaten aan Elia (vervroegd toegekend)” in dat beschikbaar is op de website van de overheidsinstantie en stuur het naar de overheidsinstantie. Deze zal op zijn beurt uw aanvraag voor verkoop aan Elia registreren en binnen een wettelijke termijn van 75 dagen de betalingsopdracht aan Elia doorgeven. Elia voert daarna de betaling uit binnen 45 dagen nadat het de aanvragen tot betaling van de Waalse groenestroomcertificaten van de overheidsinstantie heeft ontvangen.  De data waarop de betalingsaanvragen voor de Waalse groenestroomcertificaten ontvangen zijn, worden hieronder gepubliceerd.  Transactieformulieren die via e-mail of fax worden verstuurd, zullen niet behandeld worden door de overheidsinstantie.

 • Installatie met vermogen > 10 kW
  De desbetreffende procedure is in detail te vinden op de website van de overheidsinstantie.

Bijkomende stappen voor btw-plichtige producenten

Producenten die als btw-plichtig geregistreerd zijn in de databank van de het bestuursorgaan moeten een factuur bezorgen aan Elia om de betaling te kunnen ontvangen.
Adres: Elia Transmission Belgium SA, 
Leveranciersboekhouding, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, of via e-mail naar Invoice_GCV@elia.be als pdf.


Belangrijke wijziging

In overeenstemming met het op 31 januari 2019 door het Waalse Parlement aangenomen decreet "transfert" tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, zal de behandeling van de dossiers in verband met de productie van groene stroom voortaan worden overgenomen door de SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie met ingang van 1 mei 2019. Voor het begrip van de site, moet gelezen worden onder "bestuursorgaan" : de CWaPE tot 30/04/2019 en de Waalse Overheidsdienst – Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie vanaf 01/05/2019.


Hebt u het antwoord op uw vragen niet gevonden? 
Neem contact met ons op van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur. Voor vragen met betrekking tot de invoering van uw meterstand of de validatie van uw transacties op het extranet, vragen wij u om contact op te nemen met het bestuursorgaan.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.