Systeemherstel na een black-out

In geval van een volledige black-out van het net kan Elia voor het herstel van het hoogspanningsnet een beroep doen op de diensten van de Restoration Service Providers (RSP).

Een plan voor herstel na een black-out

Bij een black-out moet de Belgische economie kunnen rekenen op een snel herstel van de stroomvoeding via het net. Als transmissiesysteembeheerder (TSB) heeft Elia een herstelplan opgesteld. Wanneer dat nodig is, wordt dit uitgevoerd in coördinatie met crisisteams, naburige TSB's, Belgische DSB's (distributiesysteembeheerders) en relevante netgebruikers.
In 2018 heeft Elia een studierapport gepubliceerd over het herstelplan en de rol die blackstartdiensten daarin vervullen.

Een ontwerp om het systeem bottom-up te herstellen

Als de situatie het toelaat, herstelt Elia het systeem met behulp van energie die naburige TSB's aanleveren (top-down herstel). Als dat niet mogelijk is, wordt een beroep gedaan op de diensten van marktpartijen binnen het Belgische systeem (bottom-up herstel).
De blackstartdiensten die RSP's aan Elia en aan het Belgische elektriciteitssysteem leveren, volgen een welbepaald ontwerp. Zo voldoen de productie-eenheden die voor deze dienst worden gebruikt aan specifieke technische vereisten. Aanbieders die deze dienst op elk moment beschikbaar houden, worden daarvoor door Elia vergoed.

Hersteldiensten aan Elia aanbieden

Om het systeem te kunnen herstellen, maakt Elia gebruik van energie-eenheden die uitgerust zijn voor een black start. Deze elektriciteitsproductie-eenheden kunnen opstarten zonder elektrische voeding van buitenaf en kunnen de spanning op het net herstellen. Elia koopt die hersteldiensten aan van RSP's.

Er lopen 5 contracten voor blackstartdiensten tot 31 december 2020

Volgende aanbestedingsronde gepland begin 2020.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.