Systeemherstel na een black-out

In geval van een volledige black-out van het net kan Elia voor het herstel van het hoogspanningsnet een beroep doen op de diensten van de Restoration Service Providers (RSP).

Een plan voor herstel na een black-out

Bij een black-out moet de Belgische economie kunnen rekenen op een snel herstel van de stroomvoeding via het net. Als transmissiesysteembeheerder (TSB) heeft Elia een herstelplan opgesteld. Wanneer dat nodig is, wordt dit uitgevoerd in coördinatie met crisisteams, naburige TSB's, Belgische DSB's (distributiesysteembeheerders) en relevante netgebruikers.
In 2018 heeft Elia een studierapport gepubliceerd over het herstelplan en de rol die blackstartdiensten daarin vervullen.

Een ontwerp om het systeem bottom-up te herstellen

Als de situatie het toelaat, herstelt Elia het systeem met behulp van energie die naburige TSB's aanleveren (top-down herstel). Als dat niet mogelijk is, wordt een beroep gedaan op de diensten van marktpartijen binnen het Belgische systeem (bottom-up herstel).

Bij een “bottom-up”-reconstructie gebruikt Elia specifiek productie-eenheden met “Black Start”-capaciteiten om het systeem opnieuw te voeden. Deze elektriciteitsproductie-eenheden zijn in staat om zonder externe elektrische voeding te starten en het net weer te voeden. 

Elia contracteert RSP’s voor deze “Black Start”-dienst.

Hersteldiensten aan Elia aanbieden

De levering van hersteldiensten aan Elia wordt geregeld door een contract tussen Elia en de betrokken leverancier. Dit “contract voor hersteldiensten” (of RSP-contract) legt de regels en details vast voor de levering van de “Black Start”-dienst. 


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.