Substantiële modernisering

Een substantiële modernisering vindt plaats wanneer de beoogde wijzigingen aan een bestaande installatie (productie of verbruik), op basis van beoordelingscriteria van Elia, aanzien worden als voldoende ingrijpend om gehele of gedeeltelijke conformiteit van het Federaal Technisch Reglement en de Europese netcodes te vereisen.

Indien de netgebruiker (producent of gebruiker) van plan is om een elektriciteitsproductie-eenheid te moderniseren, te vervangen of te hernieuwen, kan een substantiële modernisering van de bestaande productie-eenheid nodig zijn. Hetzelfde geldt voor transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties of distributie-installaties, distributiesystemen, verbruikseenheden binnen een verbruiksinstallatie op een spanningsniveau van meer dan 1 000 V en een gesloten distributiesysteem met een spanningsniveau van meer dan 1 000 V.

 

Wettelijk kader

Artikel 4.1, a) van de Europese netcodes voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten en verbruikers (respectievelijk RfG en DCC) definieert de toepasselijkheid van deze codes op de elektriciteitsproductie-eenheden of verbruiksinstallaties die als bestaand worden beschouwd. De substantiële modernisering van dergelijke bestaande elektriciteitsproductie-eenheden of verbruiksinstallaties valt hieronder. 

In aanvulling hierop definieert artikel 161 van het Federaal Technisch Reglement een substantiële modernisering van een bestaande installatie als de beoogde wijzigingen aan die installatie die, op basis van beoordelingscriteria opgenomen in het Federaal Technisch Reglement, aanzien worden als voldoende ingrijpend om gehele of gedeeltelijke conformiteit met het Federaal Technisch Reglement te vereisen. 

Elia heeft, conform artikel 162 van het Federaal Technisch Reglement, een voorstel van richtlijnen voor de definiëring en toepassing van een substantiële modernisering opgesteld. Deze werden geconsulteerd en uitgebreid besproken met de marktpartijen en werden voor advies voorgelegd aan de CREG en aan de Federale Overheidsdienst Economie – DG Energie. Link naar het advies van de CREG. Elia paste hierop haar richtlijnen aan.

Op basis van de definitieve richtlijnen zal Elia analyseren of een wijziging aan een elektriciteitsproductie-eenheid of aan een verbruiksinstallatie een substantiële modernisering uitmaakt en een advies hieromtrent overmaken aan de bevoegde regulator. De regulator zal uiteindelijk beslissen of de wijziging al dan niet een substantiële modernisering behelst. Indien dit het geval is, moet de elektriciteitsproductie-eenheid of de verbruiksinstallatie geheel of gedeeltelijk voldoen aan de technische eisen toepasselijk voor nieuwe eenheden, welke opgenomen zijn in het Federaal Technisch Reglement en in de voornoemde Europese netcodes.

 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.