De rol van de BRP

Elia beschikt op elk toegangspunt van het net over evenwichtsverantwoordelijken (Balance Responsible Parties of BRP's) die mee instaan voor het behoud van het evenwicht tussen elektriciteitsproductie en -consumptie

Balance Responsible Party (BRP)

Voor elk toegangspunt van het net moet een BRP worden aangeduid. Die BRP kan een producent, een grootverbruiker, een energieleverancier of -handelaar zijn. Bijgevolg is elke BRP verantwoordelijk voor een portefeuille van toegangspunten en moet hij alle redelijke maatregelen treffen en voorzien om het evenwicht tussen injecties, afnames en commerciële handel op de elektriciteitsmarkt in zijn portefeuille te behouden.

Dagelijks evenwichtsprogramma

In D-1, moet de BRP aan Elia een dagelijks evenwichtsprogramma bezorgen voor zijn portefeuille voor leveringsdag D, met vermelding van:

  • De verwachte injecties en afnames van het net;
  • De commerciële handel op de elektriciteitsmarkt, d.w.z. aankoop en verkoop, met andere BRP’s en/of met betrekking tot import en export aan de grenzen.

Vanaf leveringsdag 2 december 2021 is Elia begonnen deze day-ahead evenwichtsverplichting op een progressieve manier af te schaffen*: het verschil, in absolute termen, tussen de in day-ahead genomineerde injecties en aankopen aan de ene kant en afnames en verkopen aan de andere kant, moet nu kleiner of gelijk zijn aan het Maximaal Toegestane Day-ahead Onevenwicht van de BRP.

Het Maximaal Toegestane Day-ahead Onevenwicht kan in de loop van de tijd veranderen. Op dit moment is het Maximaal Toegestane Day-ahead Onevenwicht gelijk aan 100% van de omvang van de portfolio van de BRP.
 

Real-time evenwichtsverplichting

De BRP moet alle redelijke middelen voorzien en in het werk stellen om, in real-time en op kwartierbasis, in evenwicht te zijn. Om het evenwicht in zijn portefeuille te bereiken, kan een BRP energie uitwisselen met andere BRP’s voor de volgende dag (day-ahead) of voor de dag zelf (intraday).

Er bestaat één uitzondering op deze evenwichtsverplichting : a BRP mag van zijn evenwicht afwijken om Elia te helpen om het globale systeem in evenwicht te brengen, als hij in staat is om in real time en op eender welk moment, terug te keren naar het evenwicht van zijn portfolio.

Onevenwichtstarieven

Elia gebruikt ex-post de meetgegevens van de toegangspunten en de commerciële handelsprogramma om na te gaan of een BRP in evenwicht was. Indien een BRP op kwartuurbasis een onevenwicht vertoont, dient die BRP het onevenwichtstarief betalen. Het onevenwichtstarief zet de BRP ertoe aan om zijn portefeuille in evenwicht te houden of Elia te helpen het evenwicht van het globale systeem te behouden.

* In 2020, heeft Elia een studie uitgevoerd met betrekking tot het Day-ahead evenwichtsverplichting. Deze studie besluit met een aanbeveling om deze verplichting op een progressieve manier af te schaffen. Meer informatie betreffende deze studie is hier beschikbaar.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.