De rol van de BRP

Elia beschikt op elk toegangspunt van het net over evenwichtsverantwoordelijken (Balance Responsible Parties of BRP's) die mee instaan voor het behoud van het evenwicht tussen elektriciteitsproductie en -consumptie.

Balance Responsible Party (BRP)

Voor elk toegangspunt van het net moet een BRP worden aangeduid. Die BRP kan een producent, een grootverbruiker, een energieleverancier of -handelaar zijn.
Bijgevolg is elke BRP verantwoordelijk voor een portefeuille van toegangspunten en moet hij alle redelijke maatregelen treffen en voorzien om het evenwicht tussen injecties, afnames en commerciële handel op de elektriciteitsmarkt in zijn portefeuille te behouden.
 

Dagelijks evenwichtsprogramma

Eén dag voor de betrokken periode moet de BRP aan Elia een dagelijks evenwichtsprogramma bezorgen voor zijn portefeuille voor dag D, met vermelding van:

  • De verwachte injecties en afnames op elk toegangspunt;
  • De commerciële handel op de elektriciteitsmarkt, d.w.z. aankoop en verkoop, met andere BRP’s en/of met betrekking tot import en export aan de grenzen.

Het dagelijks evenwichtsprogramma moet in evenwicht zijn op kwartuurbasis: de som van de injecties en aankopen moet gelijk zijn aan de som van de afnames en verkopen. Om het evenwicht in zijn portefeuille te behouden, kan een BRP gebruikmaken van de hub (document beschikbaar in het Engels) of een elektriciteitsbeurs om energie uit te wisselen met andere BRP’s voor de volgende dag (day-ahead) of voor de dag zelf (intraday).


Onevenwichtstarieven

Elia gebruikt ex-post de meetgegevens van de toegangspunten en de commerciële handelsprogramma om na te gaan of een BRP in evenwicht was. Indien een BRP op kwartuurbasis een onevenwicht vertoont, dient die BRP het onevenwichtstarief betalen.
Het onevenwichtstarief zet de BRP ertoe aan om zijn portefeuille in evenwicht te houden of, onder bepaalde voorwaarden, Elia te helpen de veiligheid en betrouwbaarheid van het net te handhaven.

Studie en design nota met betrekking tot de integratie van offshore windproductie in de Belgische regelzone

Er wordt een significante toename verwacht van de offshore windproductie in het Belgische offshore gebied tegen 2020. Vanaf het moment dat alle offshore-parken operationeel zijn, zal het totaal geïnstalleerde vermogen toenemen tot 2300 MW. Variaties in de productie van windparken, veroorzaakt door een verhoogde windsnelheid (ook gedefinieerd als "storm evenement”), of plotse veranderingen in het windvermogen of de windrichting (ook gedefinieerd als "ramping-evenement") kunnen op dat moment aanzienlijke onevenwichten veroorzaken in de Belgische regelzone. Verder werd er vastgesteld dat alle offshore windparken zich op een gelijkaardige manier gedragen in geval van een storm of ramping-evenement, omdat alle windparken dicht tegen elkaar in de Noordzee gelegen zijn. De impact zal voornamelijk enkel verschillen door de technische karakteristieken van elke windturbine.

Om een beter inzicht te verwerven op de mogelijke impact van een storm of een ramping-evenement in de Belgische regelzone, heeft Elia in 2017 een studie met ondersteuning van de consultant 3E afgerond. Twee belangrijke aanbevelingen werden in deze studie geïdentificeerd:

  • Elia moet – met ondersteuning van externe leverancier – een specifiek storm forecast model ontwikkelen en,
  • Elia moet een specifieke operationele procedure ontwikkelen om zeker te zijn dat verantwoordelijke markpartijen de verwachte impact van de storm event goed mitigeren.
Gebaseerd op deze conclusies heeft Elia een offshore integration design note voorgesteld en besproken met de markpartijen.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.