Toegang krijgen tot ons net

Om toegang te krijgen tot ons net (het recht hebben energie te injecteren of af te nemen) moet de netgebruiker een standaard toegangscontract afsluiten.

Een toegangsaanvraag indienen

De eerste stap richting een toegangscontract is het indienen van een toegangsaanvraag bij Elia. Hiervoor moet de aanvrager dit formulier invullen en aan de dienst Customers Support & Services van Elia bezorgen. Deze formulieren moeten minstens één maand voor de gewenste ingangsdatum van het toegangscontract bij Elia aankomen.

Wat regelt het toegangscontract?

Het toegangscontract tussen Elia en de toegangshouder kan zowel door de netgebruiker zelf als door een door hem aangeduide derde partij (bv. leverancier of BRP) worden afgesloten. Deze contractpartij wordt de toegangshouder genoemd. 

Het toegangscontract regelt de toegangsrechten en -plichten van Elia en de klant of een door hem aangeduide derde partij:

  • De vergoeding voor het gebruik van het Elia-net (toegangstarieven);
  • De vergoedingen voor de aansluiting (aansluitingstarieven) van de in dit contract opgenomen injectie- of afnamepunten waarvoor nog geen aansluitingscontract met Elia bestond.

De toegangshouder heeft volgende mogelijkheden tijdens de duur van deze overeenkomst:

  • Bijkomende toegangspunten opnemen in de overeenkomst (switching);
  • Van leverancier veranderen (wijziging BRP);
  • De BRP wijzigen (wijziging BRP);
  • Meer dan één BRP aanduiden per toegangspunt waar dit wettelijk voorzien is (gedeelde levering/bloklevering).


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.