Transparantie van de gegevens

Transparantie over de gegevens van het net is heel belangrijk voor de Europese elektriciteitsmarkt en zij volgt de regels die in de Europese regelgeving en de netwerkcodes daarover zijn vastgesteld.

Algemene principes

Elia draagt bij tot de transparantie van de energiemarkt door uiteenlopende gegevens en informatie te publiceren op haar site of via externe platformen:

  • Deze publicaties bezorgen de spelers op de markt de nodige gegevens om samen met Elia de goede werking van het systeem en de elektriciteitsmarkt te verzekeren.
  • De publicaties maken de gegevens beschikbaar zoals bepaald in de nationale en Europese wetten en verordeningen, en in het bijzonder de regelgeving over transparantie, de REMIT-regelgeving en de netwerkcodes en richtlijnen voor netbeheer op Europees niveau.

Interne publicatie-initiatieven

0m de operationele implementering van de marktmechanismen en de monitoring van het gebruik van het net (productie – belasting – stromen) mogelijk te maken, moeten we een ruime waaier van gegevens uitwisselen, die we ook op onze website publiceren.
 
Die publicaties kunnen het resultaat zijn van de toepassing van contractuele clausules tussen Elia en de marktspelers, van een bijzonder verzoek van ons toezichthoudend overheidsorgaan of van de transparantieovereenkomsten tussen Elia en een derde partij (bijv. overeenkomst Elia-FEBEG over de transparantie van de productiegegevens).

Naast deze specifieke Elia initiatieven legt de Europese context ons verschillende transparantieverplichtingen op, die onder verschillende regelgevingsgebieden vallen, zoals hieronder gespecificeerd.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.