Metering

Elia registreert en controleert elk kwartier de energie-uitwisselingen op zijn net. Dit gebeurt met meters die Elia installeert en beheert.

Meteringdiensten 

Het Elia-hoogspanningsnet is uitgerust met meetinstallaties. Hiermee registreren en controleren we gegevens met betrekking tot de energiestromen op onze aansluitingen en interconnectielijnen. Op deze manier kan Elia het energietransport technisch en economisch beheren. Deze energiemetingen voldoen aan de Belgische regelgeving en zijn gebaseerd op  tijdsintervallen van 15 minuten.

Elia heeft aantoonbare ervaring op het gebied van meterbeheer, de levering van tel- of meetgegevens en de aggregatie en communicatie van deze gegevens.

Op basis van deze verworven en verwerkte gegevens levert Elia vervolgens een hele reeks meteringdiensten die kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: standaard- en aanvullende meteringdiensten. Welke soorten meteringdiensten biedt Elia aan? Hoe krijgt u toegang tot de meetgegevens die in de vorm van berichten worden gecommuniceerd?                                                                                                                                                                                                            

Toegang tot meetgegevens

De meetgegevens die Elia via zijn meetinstrumenten heeft verkregen, worden vervolgens geaggregeerd, verwerkt en doorgegeven in de vorm van berichten aan de marktactoren. Om toegang tot de meetgegevens te verkrijgen, volstaat het om de volgende pagina's consulteren:


  • Indienen van een aanvraag tot toegang tot de meetgegevens 

    Een eerste stap is het invullen van een formulier om toegang te vragen tot de meetgegevens. Bovendien moet dit formulier ook worden ingevuld als u gewoon extra toegang wilt krijgen voor een van uw interne medewerkers. U vindt dit formulier en nuttige informatie om het formulier in te vullen via onderstaande link:

    Lees meer
  • Installatieprocedure

    Elia stelt de meetgegevens via aangepaste protocollen ter beschikking van de marktactoren. Meer informatie over deze installatie- en toegangsprocedure vindt u via onderstaande link:

    Lees meer


Metering Services Elia
Voor alle technische vragen met betrekking tot meetgegevens en hun beschikbaarheid
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.