Metering

Elia registreert en controleert elk kwartier de energie-uitwisselingen op zijn net. Dit gebeurt met meters die Elia installeert en beheert.

Meteringdiensten 

Het Elia-hoogspanningsnet is uitgerust met meetinstallaties. Hiermee registreren en controleren we gegevens met betrekking tot de energiestromen op onze aansluitingen en interconnectielijnen. Op deze manier kan Elia het energietransport technisch en economisch beheren. Deze energiemetingen voldoen aan de Belgische regelgeving en zijn gebaseerd op  tijdsintervallen van 15 minuten.

Elia heeft aantoonbare ervaring op het gebied van meterbeheer, de levering van tel- of meetgegevens en de aggregatie en communicatie van deze gegevens.

Op basis van deze verworven en verwerkte gegevens levert Elia vervolgens een hele reeks meteringdiensten die kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: standaard- en aanvullende meteringdiensten.

Standaard meetdiensten Aanvullende meetdiensten
 • Maandelijkse verstrekking van gevalideerde meetgegevens
 • Dagelijkse verstrekking van niet-gevalideerde meetgegevens
 • Maandelijkse verstrekking van gevalideerde meetgegevens
 • Dagelijkse verstrekking van niet-gevalideerde meetgegevens
 • Levering van meetgegevens in bijna real-time
 • Real-time levering van metingen en signalen op afstand
 • Levering van meetpulsen (alleen voor Netgebruikers)
 • Installatie en beheer van extra meters
 • Ondersteuning van gegevensuitwisseling voor CDS Operators


Toegang tot meetgegevens

Meetgegevens met betrekking tot toegangspunten worden op eVMS en EPIC beschikbaar gesteld aan de relevante marktpartijen. 

 • De Netgebruiker ontvangt de berekende meetgegevens voor al zijn toegangspunten (Netto Gecompenseerde Afname en Injectie + Bruto Verbruik en Productie). Daarenboven heeft de Netgebruiker recht op de meetgegevens van alle meters die geïnstalleerd zijn op zijn aansluitpunten, productie-eenheden en alle andere meters die eventueel binnen zijn installaties geïnstalleerd zijn (submeters en bijkomende commerciële meters).
 • De houder van het toegangscontract, de leverancier en de evenwichtsverantwoordelijke ontvangen alleen de voor hen relevante de meetgegevens in verband met facturen, namelijk de netto gecompenseerde afname en injectie van het toegangspunt.
 • De producenten ontvangen de Access Point Compensated Injection alsook de meetgegevens met betrekking tot hun productie-eenheden.

NB: EPIC beschikt momenteel alleen over de meetgegevens van de Netgebruikers, maar zal worden uitgebreid zodat ook andere marktspelers toegang krijgen tot hun meetgegevens.

De meetgegevens die Elia via zijn meetinstrumenten heeft verkregen, worden vervolgens geaggregeerd, verwerkt en doorgegeven in de vorm van berichten aan de marktactoren. Om toegang tot de meetgegevens te verkrijgen, volstaat het om de volgende pagina te consulteren:

Installatieprocedure & Verzoek om toegang tot meetberichten

Elia stelt de meetgegevens via aangepaste protocollen ter beschikking van de marktactoren. Meer informatie over deze installatie- en toegangsprocedure vindt u via onderstaande link:

Lees meer


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.