De spanningsstabiliteit garanderen

De spanningsstabiliteit is van essentieel belang voor een efficiënte werking van het net. Om de netspanning op een geschikt en stabiel niveau te handhaven, kan Elia een beroep doen op de capaciteiten van aanbieders van spanningsregelingsdiensten (Voltage Service Providers - VSP's).

Regeling van spanning en reactief vermogen

De frequentie op het net wordt beïnvloed door het gedrag van actieve energie, maar de spanning ondergaat de invloed van reactieve energie. Aangezien het moeilijk is om reactieve energie te transporteren, moet de spanning meer lokaal worden geregeld.

Het net reageert op spanningsschommelingen zoals een web

Een flexibele kracht (op de afbeelding weergegeven als springveren) ondersteunt het web, zodat het kan weerstaan aan de trekkracht die het te verduren krijgt. In het fijnmazige net van Elia vertegenwoordigen de springveren de reactieve energie. De 'gewichten' die aan het web hangen, staan voor de verschillende activiteiten die van invloed zijn op het net, zoals injecties, afnames en elektriciteitsstromen uit het buitenland.

Op het net aangesloten assets beschikken over capaciteit voor het leveren van reactief vermogen

Elia moet op elk moment in de regelzone over voldoende regelvermogen beschikken om de spanning te kunnen stabiliseren in geval van een incident (zoals de uitval van een grote elektriciteitscentrale) en, wanneer de spanning in de zone weer gestabiliseerd is, deze binnen limieten te houden om de netveiligheid te garanderen.

Om de netspanning op een geschikt en stabiel niveau te houden, doet Elia onder meer een beroep op reactieve vermogen dat wordt geleverd door op het net aangesloten assets: naargelang het spanningsniveau dat op het net gemeten wordt, stabiliseren deze assets de spanning door reactieve energie te absorberen of te produceren via automatische activering of op specifiek verzoek van Elia (manuele activering).

De diensten die VSP's aan Elia en aan het Belgische elektriciteitssysteem leveren, volgen een specifiek ontwerp. De ontwerpnota omschrijft de regels en specificaties van de spanningsregelingsdienst: technische vereisten, vergoedingsmechanisme, activeringscontrole, aanbestedingsproces enz.

Spanningsregelingsdiensten aan Elia aanbieden

Het leveren van reactieve energie aan Elia wordt geregeld via een spanningsregelingscontract tussen Elia en de aanbieder in kwestie. Diensten voor het regelen van de spanning en het reactief vermogen worden door Elia specifiek bij VSP's aangekocht. 

 


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.