Energieoverdracht

Het kader van Energieoverdracht (eveneens gekend als Transfer of Energy of ToE) geeft een netgebruiker de mogelijkheid om zijn flexibiliteit te valoriseren via een Flexibility Service Provider (FSP), onafhankelijk van zijn leverancier.

Vraagflexibiliteit

Vraagflexibiliteit betekent het vermogen van een netgebruiker om zijn netto-afname van het net vrijwillig te verhogen of te verlagen als reactie op een extern signaal.
Deze flexibiliteit kan door de betrokken netgebruiker worden gevaloriseerd via zijn leverancier of via een onafhankelijke aanbieder van flexibiliteitsdiensten (FSP) die de flexibiliteit aanbiedt aan de markt of aan een netbeheerder. Wanneer de FSP de flexibiliteit in de vorm van balanceringsenergie aanbiedt aan een TNB, wordt de FSP een Balancing Service Provider (BSP).

ToE-kader

Energieoverdracht of Transfer of Energy (ToE) creëert het kader dat de valorisatie van de vraagflexibiliteit via een onafhankelijke FSP mogelijk maakt.
Een activering van energie door de FSP heeft gevolgen voor de leverancier en de Balance Responsible Party (in in deze context eveneens “BRPsource” genoemd) van de betrokken netgebruiker. ToE dient om deze gevolgen te neutraliseren.
In de praktijk komt dit hierop neer:

  • De impact van de activering in de berekening van het onevenwicht van de BRPsource wordt geneutraliseerd.
  • Aan de FSP en de leverancier wordt de nodige gegevens bezorgd zodat die partijen de financiële gevolgen van de activering voor de leverancier correct kunnen verrekenen.

Om het vertrouwen van de betrokken partijen in de ToE volumes te garanderen, wordt Elia elk jaar onderworpen aan een audit door een onafhankelijke onderneming over de activiteiten van het beheer van de flexibiliteitsgegevens. Het auditrapport wordt eveneens gepubliceerd op onze website.

ToE-regels

In de “Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht” (ook ToE-rules genoemd) worden de mogelijke  oplossingen beschreven (Transfer of Energy of alternatieve oplossingen zoals “Opt Out”).
Deze oplossingen bieden netgebruikers de mogelijkheid om hun flexibiliteit te valoriseren en, indien van toepassing, daarnaast ook de principes voor de bepaling van de flexibiliteitsvolumes, de onevenwichtscorrecties, de financiële verrekening, de gegevensuitwisseling en de gefaseerde implementatie in verschillende marktsegmenten.
Het Elia-Supplier contract  bepaalt de modaliteiten omtrent de uitwisseling van de flexibiliteitsgegevens tussen Elia en de leverancier.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.