Opleidingen/coaching en testen voor contractors

Met de opleidingen/coaching van Elia krijgen alle contractors die aan of in de buurt van installaties van Elia werken, de juiste en nodige veiligheidsinformatie.

Waarom een certificaat?

We willen er absoluut zeker van zijn dat elke contractor (uitvoerder en werkleider) de werkzaamheden aan of in onze installaties op een veilige manier kan uitvoeren. Een certificaat van uitvoerder of werkleider is daarom heel belangrijk.

Om die doelstelling te bereiken worden aan de contractors een reeks opleidingen en testen aangeboden om hen bewust te maken van de mogelijke risico’s (in de buurt) van onze installaties en hen alle middelen aan te reiken om hun veiligheid te verzekeren.

Wanneer de contractors alle stappen van het opleidingsprogramma met succes heeft doorlopen en de vereiste documenten heeft ingeleverd (deze worden vermeld in de inschrijvingsmodaliteiten), kan Elia hen een veiligheidscertificaat bezorgen in de vorm van een badge. Deze badge is noodzakelijk en vereist om werken te mogen uitvoeren aan of in de buurt van installaties van Elia en deze installaties te betreden.

Uitvoerder of werkleider?

Het opleidingsprogramma is aangepast op basis van het verantwoordelijkheidsniveau (uitvoerder, werkleider) en het werkdomein aan of in de buurt van de installaties van Elia (vier types voor uitvoerders, acht types voor werkleiders).
Gedetailleerde informatie over de soorten opdrachten die de uitvoerders of werkleiders kunnen uitvoeren vindt u op de specifieke tabbladen voor elke functie.


Wat zijn de inschrijvingsmodaliteiten?

Om zich te kunnen inschrijven als uitvoerder of werkleider (zie de tabbladen in kwestie) moet de contractor bepaalde documenten kunnen voorleggen. Het gaat meer specifiek om twee documenten: het bekwaamheidsattest of codificatiedocument BA4 of BA5 en een foto van goede kwaliteit. De documenten moeten worden geüpload tijdens de online inschrijving, zoals verder uitgelegd.


 • Bekwaamheidsattest of codificatiedocument BA4/BA5

  In het bekwaamheidsattest BA4/BA5 garandeert de werkgever dat de werknemer beschikt over de vereiste vaardigheden om aan en in de buurt van elektrische installaties te werken

  De toegang tot elektrische installaties is uitsluitend voorbehouden voor medewerkers met de capaciteiten vastgelegd in de code BA4 (gewaarschuwd) of BA5 (vakbekwaam).

  Het niveau BA4 (gewaarschuwd) of BA5 (vakbekwaam) wordt bepaald op basis van de vaardigheden die de werkgever zelf opgeeft voor zijn medewerkers.

  Het attest moet de volgende informatie bevatten: 

  • naam van de onderneming;
  • naam van de medewerker;
  • de vermelding of de medewerker BA4 of BA5 is;
  • de types werkzaamheden/het type werkzaamheid waarvoor het attest geldt;
  • de types elektrische installaties/het type elektrische installatie waarvoor het attest geldt;
  • de opleidingen en/of ervaring van de medewerker waarop de werkgever zich baseert om te spreken van een BA4 of BA5;
  • de datum waarop het attest werd uitgereikt;
  • de geldigheidsduur van het attest;
  • de handtekening van de werkgever of een verantwoordelijke.

  1. Plaats hier de officiële header en/of het logo van uw bedrijf

  2. Naam van de persoon voor wie de verklaring is afgegeven. NB: We moeten één bevoegdheidsverklaring per persoon hebben.

  3. Werkgever of werkgeversvertegenwoordiger

  4. Naam van de persoon voor wie de verklaring is afgegeven.

  5. Vermeld dit duidelijk: kruis de status aan die niet van toepassing is, omcirkel de status die wel van toepassing is, enz.

  6. Voorbeelden: schilderen, graven van kabelgoten, dakwerk, montagewerkzaamheden, monteren en afbreken van steigers, snoeien van vegetatie, leggen van betonfunderingen, inspecteren van voorzieningen, leggen van verhoogde toegangsvloeren, grondwerken, aansluiten van energiecomponenten (accu's, condensatoren), verwijderen van asbest, etc.

  7. Bijvoorbeeld: transformatoren, in de buurt van hoogspanningslijnen, relaisruimtes, daken, op openbare terreinen, hoogspanningsstations, verlichtingssystemen, laagspanningspanelen, kasten, etc., met vermelding van het spanningsniveau is mogelijk. Let op: als u alleen "150 kV-onderstation Tielt" schrijft, is de verklaring alleen geldig voor Tielt en niet voor andere HV-onderstations!

  8. Bijvoorbeeld: onder voorbehoud van medische geschiktheid; bij twijfel over de veiligheid moeten de werkzaamheden worden opgeschort en moet een beheerder worden verwittigd; instructies van het personeel van Elia moeten nauwgezet worden opgevolgd; enz.

  9. De certificaten van Elia zijn twee jaar geldig. Indien de geldigheidsperiode van deze verklaring echter niet de volledige periode van twee jaar dekt, wordt de geldigheidsperiode van het certificaat beïnvloed. De werkgever kan de geldigheid van de verklaring te allen tijde opschorten indien de werknemer niet langer voldoet aan de voorwaarden om het BA4/BA5-statuut te bezitten.

  10. Opleiding of kwalificatie(s) van de persoon op basis waarvan de werkgever de verklaring heeft afgegeven. Dit kan bijvoorbeeld de studie van de persoon zijn en/of de opleidingen die hij heeft gevolgd, of zijn ervaring.

  11. Datum en naam + handtekening van de werkgever of de vertegenwoordiger van de werkgever.


 • Foto

  Aan de hand van de foto kan de identiteit van de medewerker worden gecontroleerd wanneer die toegang vraagt tot een installatie van Elia.

  De foto moet beantwoorden aan de volgende criteria:Hoe inschrijven?

De aanvraag tot inschrijving gebeurt via de tabbladen ‘Uitvoerders’ of ‘Werkleider’ en de knop ‘Inschrijven’. Op dat moment moeten het BA4/BA5-attest en de foto geüpload worden.
 
Uit veiligheidsoverwegingen in verband met het coronavirus worden ondernemingen ten zeerste aangeraden om hun personeel waar mogelijk in te delen in groepen van maximaal 12 personen.
 
Zodra de inschrijving goedgekeurd is, ontvangt u een bevestigingsmail met de datum, het tijdstip en de locatie van de opleiding/test.
 
Op de dag van de test/coaching wordt gevraagd om het volgende bij te hebben, anders kan uw deelname worden geweigerd: 
 • een eigen balpen/potlood,
 • uw identiteitskaart of uw paspoort (als u buitenlander bent),
 • de bevestiging van uw inschrijving,
 • uw mondmasker, dat u permanent moet dragen zodra u de terreinen van Elia betreedt.
Het is ook van het grootste belang om: 
 • voldoende afstand te houden met iedereen die zich op de site bevindt,
 • uw handen meermaals te ontsmetten, zoals ter plaatse aangegeven,
 • niet te komen wanneer u ziek bent of coronasymptomen hebt,
 • het gebouw meteen te verlaten na de test of de coaching.
Is uw bedrijf nog niet in ons systeem of moeten er bepaalde gegevens aangepast worden? Mail dan uw gegevens (naam, adres, btw-nummer en telefoonnummer) naar safety.support@elia.be, zodat we het nodige kunnen doen.
 
Hebt u nog vragen? Lees dan zeker onze FAQ.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.