Werkgroep Belgian Grid

De werkgroep Belgian Grid behandelt onderwerpen over het Elia-netwerk en de bijhorende mechanismen, diensten en producten.

Waarover gaat het in de werkgroep Belgian Grid?

De werkgroep Belgian Grid bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende categorieën van gebruikers van het hoogspanningsnet van Elia. In de werkgroep komen uiteenlopende thema’s aanbod, zoals:
  • de implementatie van de Europese netcodes in de Belgische context;
  • de herziening van de toepasselijke technische reglementen;
  • de technische of wettelijke vereisten voor specifieke kwesties betreffende aansluiting en toegang tot het Elia-net;
  • de toekomstige ontwikkelingen van het netwerk. Daarbinnen behandelt de werkgroep belangrijke thema’s zoals de gesloten distributienetwerken, de wijzigende of nieuwe marktprocessen, de ontwikkeling van transmissie-infrastructuren en de netwerkmodellen.
 

Samenwerking met de marktpartijen

Het is zeer belangrijk dat de gebruikers en de transmissienetbeheerder hun standpunten over deze aspecten delen. Dat vergemakkelijkt de uitwerkingen van de geschikte technische vereisten met betrekking tot het netwerk, de toegang en de aansluiting.

De leden van de werkgroep Belgian Grid verbinden zich er dan ook toe om hun standpunten openlijk en transparante te delen. Daardoor kunnen alle betrokkenen elkaars behoeften begrijpen en samen een Belgisch standpunt uitwerken.

 

Organisatie

De werkgroep Belgian Grid komt vijf à zes keer per jaar samen en rapporteert rechtstreeks aan de plenaire vergadering.

Het secretariaat van deze werkgroep wordt waargenomen door:
  • Voorzitter: David Zenner
  • Secretaris: Jessie Moelans
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.